Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định công trình xây dựng

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (hay còn được gọi tắt là kiểm định công trình hoặc kiểm định xây dựng) là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với ghi nhận, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đóng vai trò rất quan trọng giúp phát hiện sớm sai sót, khiếm khuyết, bảo vệ quyền lợi các bên liên quan, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình. Xem chi tiết ICCI giải thích vì sao kiểm định xây dựng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại đây.

Công ty kiểm định công trình sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công công trình kết hợp kiểm tra thực tế tại công trình để phát hiện các khuyết tật và đưa ra phương án điều chỉnh lại các cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực, kiểm soát được rủi ro và có phương án đảm bảo an toàn khi tiến hành.

Khi sử dụng công ty kiểm định chuyên nghiệp giúp đảm bảo:

a. Đảm bảo tính pháp lý

- Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết. Tham khảo Luật Xây dựng theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Căn cứ theo khoản 6, Điều 34 Nghị định 06/2021/NĐ-CP qui định Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện trong trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

b. Đảm bảo tính khách quan, trung thực

- Khi làm việc với các đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, có uy tín và đã được nhiều khách hàng công nhận trên thị trường, sẽ đem lại cho bạn kết quả kiểm định nhanh chóng, trung thực và khách quan nhất.

c. Đảm bảo tính chuyên môn

- Căn cứ theo Điều 75 Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng và Điều 97 Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 các đơn vị kiểm định cần được Bộ xây dựng công nhận về năng lực kiểm định về cả tổ chức và cá nhân thực hiện công tác kiểm định. Đảm bảo quá trình kiểm định diễn ra theo đúng quy trình, đem lại kết quả chính xác nhất, kinh tế nhất. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Việc sở hữu phòng thí nghiệm xây dựng LAS là một yếu tố rất quan trọng cho một đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, đảm bảo việc kiểm soát kết quả thí nghiệm vật liệu, tính kinh tế và thời gian thực hiện.

Giá trị ICCI đem lại khi kiểm định công trình xây dựng

Giá trị ICCI đem lại khi kiểm định công trình xây dựng

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng có thể tóm tắt qua 5 bước cơ bản sau:

- Bước 1: Xác định rõ mục đích kiểm định là gì?

- Bước 2: Khảo sát sơ bộ và thu thập thông tin liên quan.

- Bước 3: Khảo sát chi tiết. Kiểm tra kết cấu và biến dạng kết cấu, lấy mẫu thí nghiệm

- Bước 4: Tính toán phân tích. Phân tích dữ liệu thu thập, tính toán, đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của kết cấu công trình. 

- Bước 5: Kết luận và đưa ra hướng xử lý 

Xem chi tiết các nội dung quy trình kiểm định chất lượng công trình ICCI thực hiện theo link tại đây 

infographic 05 bước thực hiện kiểm định xây dựngInfographic quy trình kiểm định xây dựng

Trách nhiệm của công ty kiểm định xây dựng

- Lập đề cương công việc đúng mục tiêu (xem chi tiết các nội dung đề cương, quy trình và phương pháp kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại đây).

- Lập báo cáo theo đúng đề cương đã duyệt.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc.

Quyền của chủ sở hữu và người quản lý, sử dụng

- Kiểm tra năng lực công ty kiểm định.

- Nếu báo cáo chưa đạt theo yêu cầu thì yêu cầu điều chỉnh phù hợp.

- Sử dụng công trình theo như kiến nghị để công trình đảm bảo an toàn.

Kiểm định công trình xây dựng

Hình ảnh ICCI kiểm định chất lượng công trình

Thời gian thực hiện kiểm định xây dựng thông thường trong vòng khoảng từ 05 ngày đến 10 ngày. 

- Thông thường thời gian thực hiện các công tác kiểm tra, thu thập, thí nghiệm tại hiện trường sẽ chiếm khoảng 20% đến 30% tổng thời gian kiểm định.

- Thời gian thực hiện công tác tổng hợp, phân tích đánh giá tại văn phòng chiếm khoảng 70% đến 80% tổng thời gian kiểm định.

- Thực tế sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể có yêu cầu, quy mô, mức độ phức tạp như thế nào, ICCI sẽ có bảng kế hoạch cụ thể.

Nội dung công việc kiểm định xây dựng (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

1. Quan sát kiểm tra hiện trạng tổng thể công trình nhằm xác định đặc điểm kết cấu chịu lực chính, khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình

Quan sát kiểm tra hiện trạng tổng thể công trình

Hình ảnh ICCI ghi nhận hiện trạng công trình

2. Kiểm tra kích thước hình học, độ chôn sâu móng công trình (xem chi tiết phương pháp và quy trình thực hiện tại đây)

Đào và kiểm tra kích thước móng

Hình ảnh ICCI đào và kiểm tra kích thước móng

3. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép điển hình bằng phương pháp siêu âm (xem chi tiết phương pháp và quy trình thực hiện tại đây)

Kiểm tra cốt thép bên trong bê tông

Hình ảnh ICCI kiểm tra cốt thép bên trong bê tông

4. Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp Khoan mẫu bê tông tại hiện trường và được nén tại phòng thí nghiệm sử dụng máy khoan bê tông Mod.H200, máy khoan tay Bosch (xem chi tiết các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng của vật liệu, kết cấu xây dựng trong kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại đây).

Khoan rút lõi, kiểm tra chiều dày nền và cường độ bê tông

Hình ảnh ICCI Khoan rút lõi, kiểm tra chiều dày nền và cường độ bê tông

5. Kiểm tra đường kính cốt thép

Kiểm tra đường kính cốt thép

Hình ảnh ICCI ghi nhận kiểm tra đường kính cốt thép

6. Kiểm tra độ ăn mòn cốt thép trong bê tông vách bằng phương pháp điện thế kết hợp quan sát, kiểm tra trực quan

Kiểm tra đường kính cốt thép

Hình ảnh ICCI kiểm tra ăn mòn cốt thép

7. Kiểm tra chuyển vị công trình bằng máy toàn đạc điện tử Leica

Kiểm tra độ chuyển vị công trình

Hình ảnh ICCI kiểm tra độ chuyển vị công trình

Báo cáo kiểm định và phụ lục tính toán do ICCI thực hiện

Báo cáo thể hiện rõ thông tin công trình, địa chỉ nhà cần đánh giá; công năng, loại kết cấu, hình dáng; mục đích đánh giá; kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, nguyên nhân gây hư hỏng; kết luận và kiến nghị xử lý; ảnh chụp toàn cảnh của nhà, những cấu kiện kết cấu bị hư hỏng và các bộ phận liên quan; các bản vẽ mặt bằng và mặt cát nhà, mặt cắt các hố khoan, các bản vẽ thệ hiện quá trình khảo sát kết cấu. Xem chi tiết tại đây.

báo cáo kiểm định nhà xưởng và giấy chứng nhận

phụ lục tính toán kiểm định kết cấu

Khi nào kiểm định chất lượng công trình xây dựng và phân loại các mục đích khi cần kiểm định?

1. Kiểm định xây dựng theo quy định bảo trì 

Kiểm định công trình theo một chu kỳ cố định nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của công trình trong quá trình sử dụng. Từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm duy trì khả năng chịu tải và tuổi thọ của công trình. 

Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định xây dựng theo quy định bảo trì tại nguồn của ICCI tại đây.

2. Kiểm định xây dựng xác định nguyên nhân có hư hỏng công trình

- Khi có sự cố như nứt, nghiêng, lún trong quá trình xây dựng hoặc khi đang sử dụng hoặc làm căn cứ để nghiệm thu?

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác Kiểm định xây dựng xác định nguyên nhân có hư hỏng công trình theo nguồn từ ICCI tại đây.

3. Kiểm định kết cấu công trình

- Khi cần kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình hết tuổi thọ.

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác Kiểm định xây dựng xác định nguyên nhân có hư hỏng công trình theo nguồn từ ICCI tại đây.

4. Kiểm định chất lượng công trình thay đổi công năng công trình

- Chuyển công năng văn phòng thành nhà xưởng, nhà ở thành nhà văn phòng, kiểm định phục vụ cải tạo nâng tầng. Khi đó ICCI sẽ kiểm định và đưa ra kết luận: Chuyển công năng (hoặc nâng tầng) có được hay không, nếu không thì cần gia cố ở vị trí nào để công trình đảm bảo an toàn?

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định chất lượng công trình khi thay đổi công năng (nâng tầng) theo nguồn từ ICCI tại đây.

5. Kiểm định xây dựng công trình khi lắp đặt thêm các thiết bị trên sàn/ kiểm định kết cấu công trình nhà xưởng khi lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên mái.

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định kết cấu công trình nhà xưởng khi lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên mái theo nguồn từ ICCI tại đây.

6. Kiểm định chứng nhận đánh giá chất lượng nhà xưởng khi có yêu cầu của khách hàng trước khi đặt hàng sản xuất/ kiểm tra (audit).

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định chứng nhận đánh giá chất lượng nhà xưởng theo nguồn từ ICCI tại đây.

7. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi xảy ra các sự cố hỏa hoạn, gió bão, sạt lỡ và các sự cố khác.

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố hỏa hoạn theo nguồn từ ICCI tại đây.

8. Kiểm định xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình.

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định xây dựng theo nguồn từ ICCI tại đây.

9. Kiểm định công trình nhà xưởng khi có các yêu cầu của Chủ Đầu Tư (nếu có phát sinh từ thực tế).

- Tham khảo mục đích kiểm định, nội dung kiểm định, phương pháp kiểm định của công tác kiểm định nhà xưởng theo nguồn từ ICCI tại đây.

Năm 2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) đã đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785 (tham khảo thông tin ICCI đã đăng ký kinh doanh qua Nguồn Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây).

Đến nay, tự hào là công ty kiểm định xây dựng uy tín với kinh nghiệm hơn 16 năm, ICCI luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng ngay cả sau khi ICCI hoàn thành dự án. Sự an tâm, tín nhiệm của khách hàng chính là động lực để ICCI phát triển, hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tiêu chí thực hiện của ICCI

1. Về tiến độ công việc: Nhanh và linh hoạt.

2. Về chất lượng công việc: Chuyên môn phù hợp quy định của Bộ xây dựng, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu quả tốt nhất.

3. Về chi phí : Phù hợp, kinh tế, hiệu quả và đúng giá trị mà khách hàng đã bỏ ra.

Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, ICCI có thể đáp ứng mọi nhu cầu kiểm định xây dựng của khách hàng, từ các công trình dân dụng, công nghiệp, đến các công trình đặc biệt.

ICCI - Năng lực và kinh nghiệm kiểm định xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam

- ICCI được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động, sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp ICCI đảm bảo chất lượng, độ chính xác của các kết quả kiểm định.

1. Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định xây dựng đảm bảo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (năng lực hoạt động xây dựng của ICCI được Bộ Xây dựng cục quản lý hoạt xây dựng công nhận tham khảo Nguồn tại đây).

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (tham khảo Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc LAs-XD 203 được Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng theo Nguồn của Bộ Xây dựng tại đây).

Việc sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 thuộc ICCI, đây là lợi thế của ICCI so với một vài các đơn vị khác trên thị trường phải thuê các đơn vị khác để thực hiện thí nghiệm mẫu. Việc sở hữu riêng Las giúp chủ động và kiểm soát được chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu được chi phí.

3. ICCI đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, thể hiện cam kết của công ty đối với việc đảm bảo tính công khai, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu (tham khảo thông tin tham gia của ICCI theo Nguồn Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Cục Quản lý đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây).

Hành trình nổ lực phát triển không ngừng của ICCI

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp toàn quốc. Tính đến năm 2023, ICCI đã tham gia 4386 dự án trên 56 tỉnh thành.

bản đồ phân bố công trình

Bản đồ phân bố công trình trên toàn quốc

 

Xem hồ sơ năng lực ICCI: tải file tại đây

 

Liên hệ với ICCI qua Hotline tư vấn miễn phí toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định xây dựng, kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI cam kết đem lại chất lượng cao, đảm an toàn, hiệu quả cho công trình cũng như  giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng. Hãy liên hệ với ICCI ngay và nhận báo giá ưu đãi. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về chất lượng công trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7.

Tham khảo thêm:

Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế