Contact suport

Observation of subsidence

Giá quan trắc lún

Em có công trình 600 mốc cần quan trắc lún,dự kiến 10 chu kì..(mốc cơ sở+mốc đo lún họ đã thi công sẵn)...em xin hỏi, mình báo giá sao phù hợp ạ?..thanks.
date minhnhutn6n9@gmail.comdate 15/06/2021

Giá thành Quan Trắc lún

Dạ xin em hoi! em có công trình 03 mốc cơ sở + 06 mốc lún , dự định quan trắc 05 chu kì. Xin cho hỏi cần phải tính như thế nào a!
date zonny_quan@yahoo.comdate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021