Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quan trắc lún

Báo giá quan trắc lún công trình

Bên em đang thi công dự án đường ở Thị xã Tân Châu, An Giang đang cần tìm kiếm đối tác Đo áp lực nước lộ rỗng và quan trăc chuyển vị ngang. SĐT liên hệ: 0988899296
date thangkrt@gmail.comdate 10/10/2022

Giá thành Quan Trắc lún

Dạ xin em hoi! em có công trình 03 mốc cơ sở + 06 mốc lún , dự định quan trắc 05 chu kì. Xin cho hỏi cần phải tính như thế nào a!
date zonny_quan@yahoo.comdate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021