Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quan trắc lún

Cho em hỏi ạ! Em có công trình quan trắc lún, 3 mốc cơ sở sâu 15m/mốc, ống sắt tráng kẽm D60mm. 24 mốc quan trắc, đo 10 chu kì? Chi phí tính như thế nào ạ? Em cảm ơn

Cho em hỏi ạ! Em có công trình quan trắc lún, 3 mốc cơ sở sâu 15m/mốc, ống sắt tráng kẽm D60mm. 24 mốc quan trắc, đo 10 chu kì? Chi phí tính như thế nào ạ? Em cảm ơn
date anhec142014@gmail.comdate 18/12/2023

Báo giá quan trắc lún công trình

Bên em đang thi công dự án đường ở Thị xã Tân Châu, An Giang đang cần tìm kiếm đối tác Đo áp lực nước lộ rỗng và quan trăc chuyển vị ngang. SĐT liên hệ: 0988899296
date thangkrt@gmail.comdate 10/10/2022

Giá thành Quan Trắc lún

Dạ xin em hoi! em có công trình 03 mốc cơ sở + 06 mốc lún , dự định quan trắc 05 chu kì. Xin cho hỏi cần phải tính như thế nào a!
date zonny_quan@yahoo.comdate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?

Cho Em hỏi cách đọc máy thủy chuẩn NA2 với mia inva ?
date chiencccpc@yahoo.com.vndate 11/04/2021