GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế cung cấp dịch vụ kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng, kiểm định an toàn chịu lực công trình, kiểm định kết cấu khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời, thẩm tra thiết kế và dự toán, thiết kế nhà xưởng, giám sát thi công, quan trắc công trình... khu vực Bắc - Trung - Nam