Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tư vấn giám sát

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng
date cuonghuongtphy@gmail.comdate 11/04/2021

CP lập BC Kinh tế kỹ thuật

Tôi ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang,anh chị nào biết trả lời dùm. Theo quyết định 957 thì CP lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án theo hệ số Gxlx3.6%x1.1, nhưng không được nhỏ hơn 10 triệu đồng, quyết định ghi rõ ràng, nhưng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phụng Hiệp từ trước tới giờ chưa bao giờ áp dụng quyết định này. Phải chăng QĐ này có gì sai sót hay Phòng kinh tế huyện Phụng Hiệp đã có QĐ hủy QĐ này rối,anh chị nào biết trả lời dùm,mình rất biết ơn!
date hopxd06@yahoo.com.vndate 11/04/2021

CP lập BC Kinh tế kỹ thuật

Tôi ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang,anh chị nào biết trả lời dùm. Theo quyết định 957 thì CP lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án theo hệ số Gxlx3.6%x1.1, nhưng không được nhỏ hơn 10 triệu đồng, quyết định ghi rõ ràng, nhưng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phụng Hiệp từ trước tới giờ chưa bao giờ áp dụng quyết định này. Phải chăng QĐ này có gì sai sót hay Phòng kinh tế huyện Phụng Hiệp đã có QĐ hủy QĐ này rối,anh chị nào biết trả lời dùm,mình rất biết ơn!
date hopxd06@yahoo.com.vndate 11/04/2021