Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

Hỏi

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

Nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng

datecuonghuongtphy@gmail.comdate 11/04/2021

Đáp

 Kính gửi anh Cường,

Để biết nội dung biên bản nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Anh vui lòng xem các phụ lục của Nghị Định 209/2004/NĐ-CP.

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICCI)

Người trả lời: Ks. Đặng Quang Vinh 

 

Gửi câu hỏi