Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Báo cáo khảo sát địa chất tại Phường Tân Phong, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trìn...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất tại Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trìn...

đọc thêm

Trợ cấp thất nghiệp năm 2024 và một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Người lao động nếu đóng trên 144 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất tại Xã Bàu Hàm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trìn...

đọc thêm

Hướng Dẫn Chi Tiết về Phân Loại và Thành Phần Bê Tông

Hướng Dẫn Chi Tiết về Phân Loại và Thành Phần Bê Tông

đọc thêm

Ban hành Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng...

đọc thêm