Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Báo cáo khảo sát địa chất tại KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Báo cáo khảo sát địa chất thuộc khu vực KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công h...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất khu vực KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định xây dựng phục vụ công tác đá...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất khu vực KCN Nam Tân Uyên, Tp Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1. Mục đích khảo sát địa chất KCN Nam Tân Uyên, Tp Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất khu vực KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trìn...

đọc thêm

Hướng dẫn việc tính chi phí nhân công thuê khoán vào chi phí hợp lý của Công ty

Hướng dẫn việc tính chi phí nhân công thuê khoán vào chi phí nhân công thuê khoán vào chi phí hợp lý của Công ty

đọc thêm

Tầm quan trọng của công tác kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ

Kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng kết cấu công trình theo định kỳ nhằm xác định tình trạng hiện...

đọc thêm