Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng

Hướng dẫn xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng

đọc thêm

Kiểm định đánh giá an toàn công trình Công ty TNHH RK Resources

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 167/2023/HĐKT về việc Kiểm định chất lượng Công trình thuộc Công ty TNHH RK Resources. Địa điểm tại Số 80, Tổ 14, Ấp Đồng S...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất tại Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ - Long An

Công tác khảo sát địa chất thực hiện nhằm phục vụ thiết kế và thi công xây dựng nhà máy. Từ ngày 17/04/2026 đã tiến hành khoan thăm dò địa chất 03 lỗ...

đọc thêm

Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

Căn cứ khoản 21 Điều 3 Nghị Định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Quản lý an toàn trong thi công xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ: công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trình x...

đọc thêm

Báo cáo khảo sát địa chất tại Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trìn...

đọc thêm