Contact suport

Quality verification

Chi phí quan trắc lún + nghiêng nhà cao tầng

Xin chào quý chuyên viên: Bên em có công trình 21 tầng nổi và 1 tầng hầm, vị trí ở tại Cam Ranh , cho em hỏi giá thành quan trắc lún và nghiêng tính như thế nào? Giá để xuất báo cáo hoàn chỉnh song ngữ Viêt - Anh là bao nhiêu ah? Xin cảm ơn.
date vohongthu299@gmail.comdate 17/06/2021

Giá thành quan trắc lún + nghiêng nhà cao tầng

Xin chào quý chuyên viên: Bên em có công trình 21 tầng nổi và 1 tầng hầm, vị trí ở tại Cam Ranh , cho em hỏi giá thành quan trắc lún và nghiêng tính như thế nào? Giá để xuất báo cáo hoàn chỉnh song ngữ Viêt - Anh là bao nhiêu ah? Xin cảm ơn.
date vohongthu299@gmail.comdate 17/06/2021

Giá thành quan trắc nghiêng nhà cao tầng

Xin chào Quý tư vấn viên: Bên em có công trình nhà cao 21 tầng nổi + 1 tầng hầm, xin cho hỏi giá thành quan trắc nghiêng, chi phí xuất báo cáo tương ứng sẽ tính như thế nào ah?
date vohongthu299@gmail.comdate 16/06/2021

bảng giá kiểm định cấu kiện bê tông đúc sẵn

Xin cho em biết . em xin cảm ơn!
date loannguyen206@gmail.comdate 11/04/2021

Thẩm định để nâng tầng

Kính chào quí cty Xin cty cho biết muốn nâng tầng nhà ở riêng lẻ thì phải kiểm định phần nào cho an toàn , và đơn vị nào có quyền thẩm định
date kienbinh1968@yahoo.com.vndate 11/04/2021

Thẩm định để nâng tầng

Kính chào quí cty Xin cty cho biết muốn nâng tầng nhà ở riêng lẻ thì phải kiểm định phần nào cho an toàn , và đơn vị nào có quyền thẩm định
date kienbinh1968@yahoo.com.vndate 11/04/2021