Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Pháp lý xây dựng

Trình tự hồ sơ

Xin hoi sau khi co quyet dinh phe duyet BCKTKT, du toan thi can lam nhung thu tuc gi de ky duoc hop dong thi cong(doi voi cong trình dau thau)?
date truonggianghanam@gmail.comdate 11/04/2021