Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Quy định quy trình kiểm định nhà xưởng

Quy định kiểm định nhà xưởng: Việc kiểm định nhà xưởng, đánh giá chất lượng, khả năng chịu lực của kết cấu công trình rất quan trọng và không thể bỏ q...

đọc thêm

Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 08/9/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.Theo đó, chi phí quản lý...

đọc thêm

Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối...

đọc thêm

Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

Đã có Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

đọc thêm

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021.

đọc thêm

Thông tư 10/2021/TT-BXD: Hướng dẫn 03 loại chi phí của công trình xây dựng

Đây là nội dung tại Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

đọc thêm