Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện chịu lực phục vụ kiểm định xây dựng công trình

Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực phục vụ kiểm định xây dựng rất quan trọng, cần thiết quyết định đến kết quả tính toán đánh giá khả...

đọc thêm

Khảo sát cấu tạo của cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép phục vụ kiểm định xây dựng công trình

Khảo sát cấu tạo của cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép khi kiểm định công trình xây dựng là công tác quan trọng và bắt buộc đối với kết cấu bê t...

đọc thêm

Các thay đổi của sửa đổi 1: 2023 QCVN 06:2022 so với QCVN 06:2022 so và QCVN 06: 2021 nội dung góp ý cho QCVN 06:2022/BXD - Phần 3

Sau đây là một số quan điểm của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế và team cộng sự MEPF technical Lê Minh Văn cùng Nguyễn Trần Ghi Na v...

đọc thêm

Các thay đổi của sửa đổi 1: 2023 QCVN 06:2022 so với QCVN 06:2022 so và QCVN 06: 2021 nội dung góp ý cho QCVN 06:2022/BXD - Phần 2

Sau đây là một số quan điểm của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế và team cộng sự MEPF technical Lê Minh Văn cùng Nguyễn Trần Ghi Na v...

đọc thêm

Các thay đổi của sửa đổi 1: 2023 QCVN 06:2022 so với QCVN 06:2022 so và QCVN 06: 2021 nội dung góp ý cho QCVN 06:2022/BXD - Phần 1

Sau đây là một số quan điểm của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế và team cộng sự MEPF technical Lê Minh Văn cùng team nội dung cộng s...

đọc thêm

Một số điểm mới của sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Côn...

đọc thêm