Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Tư duy kiểm định mới tập trung bảo trì bí quyết tăng tuổi thọ công trình

Hiện nay, tuổi thọ các công trình nói chung và tại các khu vực nước lợ và nước mặt nói riêng khá thấp, không đạt yêu cầu thiết kế, gây tổn thất kinh t...

đọc thêm

Bảng phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

đọc thêm

Phân cấp công trình dân dụng

Công trình dân dụng là gì? Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng) là công trình kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác (có th...

đọc thêm

Các thủ tục hành chính mới được bổ sung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/05/2024 thì một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ như sau

đọc thêm

Các thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/05/2024 thì một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ như sau

đọc thêm