Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thanh - Quyết Toán Công trình

Chi phí thiết kế điều chỉnh

Công ty tôi có thực hiện tư vấn thiết kế thi công công trình nhà nước cấp tỉnh, vốn đầu tư của tỉnh. Chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công năm 2009. Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra, tuy nhiên chưa được tỉnh phê duyệt do chưa bố trí được nguồn vốn. Đến năm 2015, Tỉnh bố trí được nguồn vốn. Dự án đầu tư điều chỉnh được lập lại, bổ sung chức năng công trình, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thiết kế và áp dụng tiêu chuẩn thiết kế mới cho công trình tại thời điểm. Dự án đầu tư điều chỉnh được phê duyệt năm 2015. Chủ đầu tư sau đó ký phụ lục hợp đồng năm 2016 (chuyển tiếp từ hợp đồng cũ năm 2009) quy định việc lập lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công, thay đổi bổ sung công năng công trình, bổ sung trang thiết bị, thay đổi kết cấu chịu lực, móng công trình vv… theo thiết kế cơ sở điều chỉnh được phê duyệt năm 2015). Phụ lục hợp đồng tạm xác định chi phí thiết kế thi công theo định mức tỷ lệ % quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD nhân với giá trị xây lắp công trình tạm tính tại Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh, và có ghi rõ giá trị thanh toán sau này là gía trị được duyệt theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Như vậy với việc lập lại hồ sơ thiết kế thi công, thay đổi bổ sung công năng, bổ sung trang thiết bị, thay đổi kết cấu chịu lực, móng công trình vv.. so với thiết kế cũ, thì chi phí thiết kế công trình có được tính hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế (quy định tại mục 3.3.6.1 của Quyết định 957/QĐ-BXD) hay không ? Nếu trường hợp không được tính hệ số điều chỉnh tăng nêu trên thì chi phí thiết kế công trình cũ năm 2009 được tính như thế nào ? Xin cám ơn.
date anhlq@yahoo.comdate 18/05/2021

Quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình

tôi đang làm ở công ty tư vấn xây dựng xin hỏi quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng như thế nào ? thủ tục bao gồm những giấy tờ gì?
date thaocoi1988@gmail.comdate 11/04/2021

Thu hồi sau quyết toán

Công ty tôi làm về lĩnh vực tư vấn giám sát. Năm vừa qua chúng tôi có một số công trình đã quyết toán rồi nhưng lại có quyết định thu hồi sau quyết toán công trình. Tôi chưa xuất hóa đơn ghi giảm doanh thu, bây giờ tôi xuất một hóa đơn cho số giảm này để quyết toán năm 2011 có được không? Tôi đang băn khoăn liệu có cần bút toán ghi giảm giá vốn đối với công việc tư vấn, giám sát không? Cảm ơn các anh chị.
date dinhkimthu@gmail.comdate 11/04/2021

Thu hồi sau quyết toán

Công ty tôi làm về lĩnh vực tư vấn giám sát. Năm vừa qua chúng tôi có một số công trình đã quyết toán rồi nhưng lại có quyết định thu hồi sau quyết toán công trình. Tôi chưa xuất hóa đơn ghi giảm doanh thu, bây giờ tôi xuất một hóa đơn cho số giảm này để quyết toán năm 2011 có được không? Tôi đang băn khoăn liệu có cần bút toán ghi giảm giá vốn đối với công việc tư vấn, giám sát không? Cảm ơn các anh chị.
date dinhkimthu@gmail.comdate 11/04/2021