Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.    Mục đích thu thập thông tin

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2.    Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần khách hàng viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website.

- Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại Khách Hàng, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, yêu cầu dịch vụ; thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và ICCI.

- ICCI có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của Khách Hàng cho dịch vụ chuyển phát nhanh gửi hồ sơ, báo giá, báo cáo khi sử dụng dịch vụ;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích khác.

3.    Thời gian lưu trữ thông tin

- ICCI sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng và cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

- Trong trường hợp khách hàng muốn xóa toàn bộ thông tin về mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

4.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

- Ban Quản trị, các nhân viên có thẩm quyền của ICCI. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật.

- Các công ty liên kết của ICCI. ICCI (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.

- Khi có yêu cầu của các cơ quan Pháp Luật.

- Trong trường hợp mà ICCI tin rằng điều đó sẽ giúp ICCI bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước Pháp Luật;

- Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của Khách Hàng.

5.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

- Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây Dựng Quốc Tế

- 198/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp HCM

- Điện thoại: 02835886850 – Hotline: 0903994577 – Fax: 02835886849

- Email: icci@icci.vn

6.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email đến email icci@icci.vn hoặc gọi điện thoại tới số 028.35886850- Hotline 0903994577 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

ICCI sẽ phản hồi trong vòng 24 (Hai mươi tư) giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

7.    Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Gửi email tới địa chỉ email: icci@icci.vn

- Gọi đến số điện thoại 02835886850 – Fax 02835886849 – Hotline 0903994577

- Gửi thư đến địa chỉ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm định Xây Dựng Quốc Tế tại 198/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp HCM

ICCI sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi có yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình sau khi xem xét các bằng chứng của Khách Hàng cung cấp là có cơ sở.

ICCI cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

ICCI chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng!