Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích thu thập thông tin

- Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

- Liên hệ hỗ trợ khi có yêu cầu từ khách hàng (như là gọi điện thoại, gửi email...).

- Tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc.

- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần khách hàng viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website.

- Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại Khách Hàng, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, yêu cầu dịch vụ; thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và ICCI.

- ICCI có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của Khách Hàng cho dịch vụ chuyển phát nhanh gửi hồ sơ, báo giá, báo cáo khi sử dụng dịch vụ;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích khác.

3.   Thời gian lưu trữ thông tin

- Để hỗ trợ, chăm sóc Quý Khách hàng khi sử dụng các thông tin trên website ICCI.VN, chúng tôi cần thu thập, lưu trữ, sử dụng những thông tin đã, đang và sẽ khai báo, cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký, trao đổi và sử dụng dịch vụ của ICCI.

- Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên sẽ thực hiện khi được Quý khách hàng chấp thuận.

- Các thông tin cá nhân cơ bản của thành viên bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ, nơi làm việc, lịch sử hoạt động tại website ICCI.VN, … Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi xuất hóa đơn, chứng từ khi thành viên sử dụng dịch vụ; gọi điện, gửi email chăm sóc, hỗ trợ trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của ICCI.

- Ngoài ra, nếu Quý khách hàng cung cấp thông tin, tình huống, vướng mắc pháp lý thì chúng tôi được quyền thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin này để hỗ trợ cho khách hàng.

- ICCI bắt đầu thực hiện thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng từ khi cung cấp, chia sẻ cho ICCI đến khi:

+ Nhận được yêu cầu kết thúc bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc

+ Quý Khách hàng có văn bản đề nghị rút lại sự đồng ý của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ICCI được lưu trữ các thông tin cần thiết của thành viên để thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết; cung cấp thông tin khi cơ quan Nhà nước có yêu cầu (như là Cơ quan Thuế kiểm tra về chứng từ, hóa đơn…)

+ Việc rút lại sự đồng ý của thành viên trong trường hợp này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp cho ICCI trước đó.

- Trong trường hợp khách hàng muốn xóa toàn bộ thông tin về mình, đề nghị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

4.  Quyền lợi và Nghĩa vụ của Khách hàng

- Quý Khách hàng có quyền cung cấp; chỉnh sửa; xóa thông tin cá nhân; rút lại sự đồng ý về việc để ICCI thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân; hạn chế hoặc phản đối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Quý Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của ICCI để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

- Ban Quản trị, các nhân viên có thẩm quyền của ICCI. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật.

- Các công ty liên kết của ICCI. ICCI (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.

- Khi có yêu cầu của các cơ quan Pháp Luật.

- Trong trường hợp mà ICCI tin rằng điều đó sẽ giúp ICCI bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước Pháp Luật;

- Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của Khách Hàng.

6. Cam kết khác về thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp

- ICCI sẽ bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác .

- ICCI thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích được nêu tại Quy chế bảo vệ xử lý dữ liệu cá nhân này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng, ICCI và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên.

7.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

- Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây Dựng Quốc Tế

- 198/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp HCM

- Điện thoại: 02835886850 – Hotline: 0903994577 – Fax: 02835886849

- Email: icci@icci.vn

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email đến email icci@icci.vn hoặc gọi điện thoại tới số 028.35886850- Hotline 0903994577 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc.

ICCI sẽ phản hồi trong vòng 24 (Hai mươi tư) giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

9.  Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

- Gửi email tới địa chỉ email: icci@icci.vn

- Gọi đến số điện thoại 02835886850 – Fax 02835886849 – Hotline 0903994577

- Gửi thư đến địa chỉ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm định Xây Dựng Quốc Tế tại 198/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp HCM

ICCI sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi có yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình sau khi xem xét các bằng chứng của Khách Hàng cung cấp là có cơ sở.

ICCI cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

ICCI chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng!