Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quản lý dự án

Chi phí lập dự toán và thẩm tra dự toán

Hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cho tôi hỏi 02 nội dung dưới đây: dự án của tôi có TMĐT là 32 tỷ, trong đó có 14 tỷ là thiết bị Nhập khẩu và 10 tỷ là chi phí xây dựng hệ thống. Như vậy tôi tính chi phí tư vấn như thế này đúng hay không: 1. Chi phí lập dự toán = ĐM 957 x (Gxd + GTb)trước thuế Trong đó: ĐM 957 là chuẩn hoặc nội suy Gxd: là chi phí xây dựng trước thuế Gtb: là chi phí TB nhập khẩu trước thuế. Vì trong 957 nói chi phí xây dựng trước thuế, tôi chưa hiểu rõ có bao gồm chi phí thiết bị hay không xin cám ơn
date lv.hai@saigontabac.com.vndate 11/04/2021

Thí nghiệm vật liệu

Kính chào Quý công ty, Tôi đang làm dự án nhà cao tầng, lĩnh vực cơ điện. Xin hỏi 1. Tôi mang mẫu vật liệu được TVGS lấy tạo hiện trường đến trung tâm kiểm định để thí nghiệm. TVGS có quyền được vào phòng thí nghiệm để kiểm tra không? TVGS có quyền kí vào biên bản thí nghiệm đó k? Quy định nào chỉ rõ vấn đề này. 2. Nhà thầu làm sai khác với thiết kế nhưng không ảnh hưởng đến kỹ thuật và chất lượng. Sau khi làm xong gần hết thì mời Chủ đầu tư và TVGS kiểm tra,yêu cầu làm lại theo đúng thiết kế. Việc này, nhà thầu làm sai trước tiên, nhưng Chủ đầu tư và TVGS không giám sát chặt chẽ từ đầu. Vậy CĐT và TVGS có sai không/ Mong sớm nhận được hồi âm!
date hoanghungac@gmail.comdate 11/04/2021

Chi phí lập dự toán và thẩm tra dự toán

Hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cho tôi hỏi 02 nội dung dưới đây: dự án của tôi có TMĐT là 32 tỷ, trong đó có 14 tỷ là thiết bị Nhập khẩu và 10 tỷ là chi phí xây dựng hệ thống. Như vậy tôi tính chi phí tư vấn như thế này đúng hay không: 1. Chi phí lập dự toán = ĐM 957 x (Gxd + GTb)trước thuế Trong đó: ĐM 957 là chuẩn hoặc nội suy Gxd: là chi phí xây dựng trước thuế Gtb: là chi phí TB nhập khẩu trước thuế. Vì trong 957 nói chi phí xây dựng trước thuế, tôi chưa hiểu rõ có bao gồm chi phí thiết bị hay không xin cám ơn
date lv.hai@saigontabac.com.vndate 11/04/2021

Thí nghiệm vật liệu

Kính chào Quý công ty, Tôi đang làm dự án nhà cao tầng, lĩnh vực cơ điện. Xin hỏi 1. Tôi mang mẫu vật liệu được TVGS lấy tạo hiện trường đến trung tâm kiểm định để thí nghiệm. TVGS có quyền được vào phòng thí nghiệm để kiểm tra không? TVGS có quyền kí vào biên bản thí nghiệm đó k? Quy định nào chỉ rõ vấn đề này. 2. Nhà thầu làm sai khác với thiết kế nhưng không ảnh hưởng đến kỹ thuật và chất lượng. Sau khi làm xong gần hết thì mời Chủ đầu tư và TVGS kiểm tra,yêu cầu làm lại theo đúng thiết kế. Việc này, nhà thầu làm sai trước tiên, nhưng Chủ đầu tư và TVGS không giám sát chặt chẽ từ đầu. Vậy CĐT và TVGS có sai không/ Mong sớm nhận được hồi âm!
date hoanghungac@gmail.comdate 11/04/2021