Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Chi phí lập dự toán và thẩm tra dự toán

Hỏi

Chi phí lập dự toán và thẩm tra dự toán

Hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cho tôi hỏi 02 nội dung dưới đây: dự án của tôi có TMĐT là 32 tỷ, trong đó có 14 tỷ là thiết bị Nhập khẩu và 10 tỷ là chi phí xây dựng hệ thống. Như vậy tôi tính chi phí tư vấn như thế này đúng hay không: 1. Chi phí lập dự toán = ĐM 957 x (Gxd + GTb)trước thuế Trong đó: ĐM 957 là chuẩn hoặc nội suy Gxd: là chi phí xây dựng trước thuế Gtb: là chi phí TB nhập khẩu trước thuế. Vì trong 957 nói chi phí xây dựng trước thuế, tôi chưa hiểu rõ có bao gồm chi phí thiết bị hay không xin cám ơn

datelv.hai@saigontabac.com.vndate 11/04/2021

Đáp

Chào Bạn!

ICCI xin trả lời câu hỏi của bạn:

1. Chi phí lập dự toán sau thuế = ĐM 957  x (Gxd+Gtb)trước thuế x 1,1

Gửi câu hỏi