Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định nhà xưởng

Kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng nhà xưởng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với ghi nhận, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Việc kiểm định nhà xưởng, đánh giá chất lượng, khả năng chịu lực của kết cấu công trình rất quan trọng và không thể bỏ qua. Bởi vì kiểm định nhà xưởng đánh giá liên quan trực tiếp đến chất lượng kết cấu nhà máy, nhà xưởng và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ (tham khảo Nghị định trên từ Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây) về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quyết định, nghị định liên quan.

Bao nhiêu lâu thì cần phải kiểm định nhà xưởng một lần để đảm bảo tính chu kỳ cố định?

Infographic chu kỳ kiểm định nhà xưởng

Infographic chu kỳ kiểm định nhà xưởng

- Việc kiểm định nhà xưởng theo một chu kỳ cố định nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của công trình trong quá trình sử dụng. Từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm duy trì khả năng chịu tải và tuổi thọ của công trình

- Đối với công trình xây mới, theo mục 3 Điều 17 – Thông tư số 10/2021/TT-BXD ban hành ngày 25/08/2021 (tham khảo Thông tư từ Nguồn Bộ Xây dựng tại đây).

+ Thời điểm kiểm định nhà xưởng lần đầu được thực hiện sau thời gian 10 năm kể từ khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật.

+ Đối với lần kiểm định đánh giá tiếp theo, việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo tần suất 05 năm/lần.

- Đối với công trình đã đưa vào sử dụng, thì theo điều 5.5.3 TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì (tham khảo TCNVN trên tại đây), Chu kỳ kiểm định nhà xưởng được quy định như sau:

+ Công trình đặc biệt quan trọng từ 2 đến 3 năm;

+ Công trình thường xuyên có rất đông người làm việc hoặc qua lại từ 3 đến 5 năm;

+ Công trình công nghiệp và dân dụng khác từ 5 đến 10 năm;

+ Công trình chịu ăn mòn khí hậu biển và ăn mòn hóa chất từ 1 đến 2 năm;

Mục đích kiểm định nhà xưởng 

- Xác định rõ chất lượng và hiện trạng công trình.

- Giúp Chủ đầu tư có quyết định phù hợp với nhu cầu, quy mô, công năng, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

- Kiểm định chứng nhận đánh giá chất lượng, độ an toàn và khả năng sử dụng của nhà xưởng một trong những báo cáo quan trọng trong hồ sơ an toàn khi audit kiểm tra hồ sơ an toàn cho các nhà xưởng.

Phương pháp thực hiện kiểm định nhà xưởng

Công tác kiểm định nhà xưởng, đánh giá nhà máy được tiến hành với mục đích đánh giá khả năng chịu lực hiện hữu. Do đó, việc trọng tâm cần tập trung là thu thập các số liệu thực tế thông qua khảo sát, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm tại phòng thí nghiệm hoặc kết hợp cả hai. Đồng thời, sử dụng phương pháp phân tích, tính toán theo qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các qui định để đưa ra kết luận rõ ràng, chính xác và khoa học nhất. 

05 điều cần biết khi lựa chọn công ty kiểm định

Tại sao phải cần một Công ty kiểm định kết cấu chuyên nghiệp?

a. Đảm bảo tính pháp lý

- Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết. Tham khảo Luật Xây dựng theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Căn cứ theo khoản 6, Điều 34 Nghị định 06/2021/NĐ-CP qui định Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện trong trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

b. Đảm bảo tính khách quan, trung thực

- Khi làm việc với các đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, có uy tín và đã được nhiều khách hàng công nhận trên thị trường, sẽ đem lại cho bạn kết quả kiểm định nhanh chóng, trung thực và khách quan nhất.

c. Đảm bảo tính chuyên môn

- Căn cứ theo Điều 75 Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng và Điều 97 Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 các đơn vị kiểm định cần được Bộ xây dựng công nhận về năng lực kiểm định về cả tổ chức và cá nhân thực hiện công tác kiểm định. Đảm bảo quá trình kiểm định diễn ra theo đúng quy trình, đem lại kết quả chính xác nhất, kinh tế nhất. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Việc sở hữu phòng thí nghiệm xây dựng LAS là một yếu tố rất quan trọng cho một đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, đảm bảo việc kiểm soát kết quả thí nghiệm vật liệu, tính kinh tế và thời gian thực hiện.

Giá trị ICCI mang lại khi sử dụng dịch vụ kiểm định xây dựng nhà xưởng

Infographic các giá trị ICCI cung cấp cho khách hàng kiểm định nhà xưởng

Thời gian thực hiện kiểm định nhà xưởng thông thường trong vòng khoảng từ 05 ngày đến 10 ngày. 

- Thông thường thời gian thực hiện các công tác kiểm tra, thu thập, thí nghiệm tại hiện trường sẽ chiếm khoảng 20% đến 30% tổng thời gian kiểm định.

- Thời gian thực hiện công tác tổng hợp, phân tích đánh giá tại văn phòng chiếm khoảng 70% đến 80% tổng thời gian kiểm định.

- Thực tế sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể có yêu cầu, quy mô, mức độ phức tạp như thế nào, ICCI sẽ có bảng kế hoạch cụ thể.

Đơn vị Kiểm định ICCI khi thực hiện khảo sát hiện trường phải tuân thủ các qui định an toàn của đơn vị quản lý khai thác vận hành công trình, đảm bảo an toàn lao động và an toàn cho công trình

Nội dung công việc khi kiểm định nhà xưởng (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể. Xem chi tiết cách xây dựng đề cương kiểm định tại đây).

- Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Xác định đặc điểm kiến trúc, kết cấu chịu lực, ghi nhận những hư hỏng, khuyết tật hiện hữu.

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra kích thước hình học của cấu kiện chịu lực của công trình (xem chi tiết phương pháp và quy trình thực hiện tại đây)

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra cường độ bê tông: Bằng phương pháp khoan lấy mẫu hiện trường và nén thử tải tại phòng thí nghiệm kết hợp thí nghiệm không phá hoại sử dụng búa bật nẩy. (xem chi tiết các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng của vật liệu, kết cấu xây dựng trong kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại đây).

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra cốt thép trong cấu kiện bê tông: Bằng phương pháp siêu âm, kết hợp với khoan, đục (nếu có). (xem chi tiết các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng của vật liệu, kết cấu xây dựng trong kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại đây).

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra liên kết bu lông: Kiểm tra số lượng, đường kính và độ xiết chặt bu lông liên kết.

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra độ võng: Nhằm xác định độ võng hiện hữu của cấu kiện dầm, sàn, kèo.

Kiểm định nhà xưởng

- Kiểm tra độ thẳng đứng: Nhằm xác định độ nghiêng hiện hữu của cột, tường và tổng thể công trình

Kiểm định nhà xưởng

- Hoàn trả mặt bằng nếu có thực hiện công tác khoan, đục tại hiện trường.

- Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, tải trọng lên kết cấu chịu lực công trình, đánh giá độ an toàn công trình.

Lập mô hình tính toán

Kiểm định nhà xưởng

Tính toán kiểm tra dầm sàn

- Lập báo cáo kiểm định.

- Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình (nếu cấu kiện chịu lực đảm bảo về khả năng chịu lực và biến dạng cho phép).

báo cáo kiểm định nhà xưởng và giấy chứng nhận

 Báo cáo kiểm định và giấy chứng nhận chất lượng xây dựng nhà xưởng

Quy trình thực hiện kiểm định trực tiếp công trình

Quy trình thực hiện kiểm định tại hiện trường

Năm 2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) đã đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785 (tham khảo thông tin ICCI đã đăng ký kinh doanh qua Nguồn Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây).

Đến nay, tự hào là công ty kiểm định xây dựng uy tín với kinh nghiệm hơn 16 năm, ICCI luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng ngay cả sau khi ICCI hoàn thành dự án. Sự an tâm, tín nhiệm của khách hàng chính là động lực để ICCI phát triển, hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tiêu chí thực hiện của ICCI

1. Về tiến độ công việc: Nhanh và linh hoạt.

2. Về chất lượng công việc: Chuyên môn phù hợp quy định của Bộ xây dựng, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu quả tốt nhất.

3. Về chi phí : Phù hợp, kinh tế, hiệu quả và đúng giá trị mà khách hàng đã bỏ ra.

Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, ICCI có thể đáp ứng mọi nhu cầu kiểm định xây dựng của khách hàng, từ các công trình dân dụng, công nghiệp, đến các công trình đặc biệt.

ICCI - Năng lực và kinh nghiệm kiểm định xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam

- ICCI được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động, sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp ICCI đảm bảo chất lượng, độ chính xác của các kết quả kiểm định.

1. Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định xây dựng đảm bảo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (năng lực hoạt động xây dựng của ICCI được Bộ Xây dựng cục quản lý hoạt xây dựng công nhận tham khảo Nguồn tại đây).

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (tham khảo Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc LAs-XD 203 được Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng theo Nguồn của Bộ Xây dựng tại đây).

Việc sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 thuộc ICCI, đây là lợi thế của ICCI so với một vài các đơn vị khác trên thị trường phải thuê các đơn vị khác để thực hiện thí nghiệm mẫu. Việc sở hữu riêng Las giúp chủ động và kiểm soát được chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu được chi phí.

Hành trình nổ lực phát triển không ngừng của ICCI

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp toàn quốc. Tính đến năm 2023, ICCI đã tham gia 4386 dự án trên 56 tỉnh thành.

bản đồ phân bố công trình

Bản đồ phân bố công trình trên toàn quốc

Kiểm định nhà xưởng

Hình ảnh tổng thể công trình ICCI tham gia kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực nhà xưởng thực tế hiện trường

Xem hồ sơ năng lực: tải file tại đây

 

Liên hệ với ICCI qua Hotline tư vấn miễn phí toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định xây dựng, kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI cam kết đem lại chất lượng cao, đảm an toàn, hiệu quả cho công trình cũng như  giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng. Hãy liên hệ với ICCI ngay và nhận báo giá ưu đãi. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về chất lượng công trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7.

Tham khảo ngay: Dịch vụ thiết kế nhà xưởng sản xuất ICCI

 

Người viết: KSXD. Nguyễn Thế Dũng

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế