Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Xây dựng đề cương kiểm định chất lượng công trình

Đề cương kiểm định chất lượng công trình là gì? Tại sao phải lập đề cương kiểm định chất lượng công trình?

Tùy vào mục tiêu, mục đích của Chủ Đầu Tư mà đơn vị kiểm định sẽ đưa ra đề cương kiểm định chi tiết công việc thực hiện, phương pháp và thiết bị kiểm định phù hợp. Đề cương kiểm định chất lượng công trình là văn bản mô tả gồm một số thông tin như sau:

1. Đối tượng kiểm định, địa điểm kiểm định và mục đích kiểm định yêu cầu.

2. Nội dung kiểm định xây dựng, quy trình và phương pháp thực hiện.

3. Căn cứ, cơ sở thực hiện, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

4. Danh sách nhân sự thực hiện kiểm định, người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định, các thông tin về năng lực của cá nhân tham gia thực hiện.

5. Danh sách thiết bị thực hiện kiểm định, phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện kiểm định.

6. Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành việc kiểm định.

Đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình

Yêu cầu đề cương phải được trình bày logic, khoa học và được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật, đem lại hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Nội dung kiểm định và phương pháp thực hiện là nội dung chính của đề cương, trong đó nội dung kiểm định được chia làm các nội dung sau:

1. Kiểm tra hiện trường và hoàn trả mặt bằng.

2. Tính toán và lập báo cáo kiểm định, nội dung báo cáo kiểm định gồm:

- Các căn cứ thực hiện kiểm định.

- Thông tin chung về công trình và đối tượng kiểm định.

- Nội dung và trình tự kiểm định.

- Kết quả thí nghiệm, tính toán, phân tích và đánh giá.

- Kết luận và kiến nghị.

Quy trình và phương pháp thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

1. Quy trình kiểm định

- Tại hiện trường

+ Thu thập, điều tra và phân tích các tài liệu, hồ sơ liên quan đến cấu kiện, kết cấu, bộ phận công trình, công trình và tiến hành xem xét hiện trường.

+ Tiến hành kiểm tra chi tiết, đo đạc kiểm tra vị trí, kích thước tiết diện của cấu kiện, kết cấu và của đối tượng cần kiểm định.

+ Đào đất và kiểm tra hiện trạng móng (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Xác định hiện trạng thực tế của vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng: Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng phương pháp điện thế, cường độ bê tông hiện trường, số lượng, đường kính, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, độ thẳng đứng của cột, tường gạch và độ võng của dầm, vì kèo. ... (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ K iểm tra liên kết bu lông, chất lượng mối hàn, kích thước còn lại cột thép bị rỉ sét (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra cao độ chân cột thép và bê tông cốt thép để xác định hiện tượng lún sụt tương đối giữa các cột (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Hoàn trả lại các vị trí đục khoét trong quá trình kiểm định.

+ Và các công tác khác tùy theo thực tế công trình sẽ được ICCI tư vấn cụ thể.

- Tại văn phòng

+ Phân tích các tài liệu, số liệu thí nghiệm, khảo sát, đo đạc.

+ Tính toán kiểm tra với số liệu thí nghiệm, khảo sát, đo đạc và tải trọng tác dụng thực tế.

+ Đánh giá chất lượng hiện trạng. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng. Kiến nghị biện pháp xử lý.

+ Lập báo cáo kiểm định.

+ Và các công tác khác tùy theo thực tế công trình sẽ được ICCI tư vấn cụ thể.

2. Phương pháp kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Tại hiện trường

+ Đo vẽ, khảo sát hiện trạng công trình: Thực hiện bằng thủ công, kết hợp quan sát trực quan, sử dụng các thiết bị máy ảnh, thước thép, thước kẹp, máy đo xác định bề rộng vết nứt.

+ Kiểm tra kích thước hình học: kiểm tra hiện trường, đo đạc, xác định lại kích thước các cấu kiện công trình. Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp, máy siêu âm chiều dày kim loại

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cột: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica.

+ Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica.

+ Kiểm tra độ võng của dầm, vì kèo mái: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica.

Hình ảnh ICCI kiểm định xây dựng chất lượng công trình thực tế tại hiện trường

Hình ảnh ICCI kiểm định xây dựng chất lượng công trình thực tế tại hiện trường

+ Kiểm tra hiện trạng móng công trình: Thực hiện bằng phương pháp đào đất lộ móng và kiểm tra hiện trạng trực tiếp(tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế sử dụng máy máy Elcometer THD 331, máy khoan tay bosch, giấy nhám (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra cường độ bê tông: Thực hiện bằng phương pháp thủ công: khoan lấy lõi bê tông trực tiếp tại hiện trường và sau đó gia công, nén tại phòng thí nghiệm, kết hợp với phương pháp không phá hủy sử dụng súng bật nẩy (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép: Thực hiện bằng phương pháp điện từ sử dụng thiết bị máy Elcometer THD 331 (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Thực hiện bằng phương pháp điện từ sử dụng thiết bị máy Elcometer THD 331 (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra liên kết bu lông: Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp, cờ lê lực (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra chất lượng mối hàn: Thực hiện bằng phương pháp đo đạc trực tiếp bằng gông từ (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cột, tường đầu hồi: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Kiểm tra độ võng của vì kèo mái, dầm bê tông cốt thép đầu hồi: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

 Kiểm tra cao độ chân cột thép và bê tông cốt thép để xác định hiện tượng lún sụt tương đối giữa các cột: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Hoàn trả lại các vị trí lỗ khoan: Tô trát các vị trí đục, khoét bằng sika grout (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Và các công tác khác tùy theo thực tế công trình sẽ được ICCI tư vấn cụ thể.

- Trong phòng thí nghiệm và văn phòng:

+ Gia công mẫu bê tông khoan tại hiện trường theo đúng quy cách trong tiêu chuẩn TCXDVN, sau đó đem nén xác định cường độ bằng máy nén Phoenix (tùy vào mục đích và thực tế công trình có cần thực hiện hay không, trong quá trình khảo sát và lập đề cương ICCI sẽ tư vấn cụ thể).

+ Xử lý các số liệu thu thập được tại hiện trường.

+ Tính toán, đánh giá số liệu sử dụng máy tính thông qua các phần mềm chuyên ngành: etabs, safe,…và các tiêu chuẩn liên quan

+ Và các công tác khác tùy theo thực tế công trình sẽ được ICCI tư vấn cụ thể.

Cần phải xây dựng đề cương kiểm định chất lượng công trình để nắm được các nội dung công việc thực hiện cần thiết, khối lượng công việc, tiến độ công việc, từ đó dự trù được kinh phí thực hiên công tác kiểm định chất lượng công trình.

Chi phí kiểm định được xác định bằng cách lập dự toán dựa trên khối lượng công việc của đề cương, chi phí kiểm định bao gồm một phần hoặc toàn bộ các chi phí như sau:

1. Chi phí khảo sát sơ bộ ban đầu trước khi lập đề cương đối tượng kiểm định (nếu có). Tại ICCI chi phí này hoàn toàn miễn phí dù Quý khách hàng có ký kết thực hiện hợp đồng hay không.

2. Chi phí lập đề cương kiểm định. Tại ICCI chi phí này hoàn toàn miễn phí dù Quý khách hàng có ký kết thực hiện hợp đồng hay không.

3. Chi phí khảo sát, kiểm định tại hiện trường, tính toán, phân tích, đánh giá sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường.

4. Chi phí vận chuyển máy móc thiết bị (nếu có)

5. Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định.

6. Chi phí vận chuyển.

7. Chi phí khác phục vụ kiểm định (nếu có).

 

Năm 2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) đã đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785 (tham khảo thông tin ICCI đã đăng ký kinh doanh qua Nguồn Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây).

Đến nay, tự hào là công ty kiểm định xây dựng uy tín với kinh nghiệm hơn 16 năm, ICCI luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng ngay cả sau khi ICCI hoàn thành dự án. Sự an tâm, tín nhiệm của khách hàng chính là động lực để ICCI phát triển, hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tiêu chí thực hiện của ICCI

1. Về tiến độ công việc: Nhanh và linh hoạt.

2. Về chất lượng công việc: Chuyên môn phù hợp quy định của Bộ xây dựng, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu quả tốt nhất.

3. Về chi phí : Phù hợp, kinh tế, hiệu quả và đúng giá trị mà khách hàng đã bỏ ra.

Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, ICCI có thể đáp ứng mọi nhu cầu kiểm định xây dựng của khách hàng, từ các công trình dân dụng, công nghiệp, đến các công trình đặc biệt.

ICCI - Năng lực và kinh nghiệm kiểm định xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam

- ICCI được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động, sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp ICCI đảm bảo chất lượng, độ chính xác của các kết quả kiểm định.

1. Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định xây dựng đảm bảo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (năng lực hoạt động xây dựng của ICCI được Bộ Xây dựng cục quản lý hoạt xây dựng công nhận tham khảo Nguồn tại đây).

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (tham khảo Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc LAs-XD 203 được Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng theo Nguồn của Bộ Xây dựng tại đây).

Việc sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 thuộc ICCI, đây là lợi thế của ICCI so với một vài các đơn vị khác trên thị trường phải thuê các đơn vị khác để thực hiện thí nghiệm mẫu. Việc sở hữu riêng Las giúp chủ động và kiểm soát được chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu được chi phí.

3. ICCI đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, thể hiện cam kết của công ty đối với việc đảm bảo tính công khai, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu (tham khảo thông tin tham gia của ICCI theo Nguồn Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Cục Quản lý đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây).

Hành trình nổ lực phát triển không ngừng của ICCI

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp toàn quốc. Tính đến năm 2023, ICCI đã tham gia 4386 dự án trên 56 tỉnh thành.

bản đồ phân bố công trình

Bản đồ phân bố công trình trên toàn quốc

 

Xem hồ sơ năng lực ICCI: tải file tại đây

 

Liên hệ với ICCI qua Hotline tư vấn miễn phí toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định xây dựng, kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI cam kết đem lại chất lượng cao, đảm an toàn, hiệu quả cho công trình cũng như  giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng. Hãy liên hệ với ICCI ngay và nhận báo giá ưu đãi. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về chất lượng công trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7.

 

Tham khảo thêm:

Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng

Người viết: KSXD. Nguyễn Thế Dũng

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế