Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

Khách hàng xác định rõ mục tiêu, mục đích kiểm định của mình và gửi yêu cầu thực hiện kiểm định chất lượng công trình đến ICCI. Tùy vào mục tiêu, mục đích của Chủ Đầu Tư mà đơn vị kiểm định sẽ đưa ra đề cương kiểm định chi tiết công việc thực hiện, phương pháp và thiết bị kiểm định công trình phù hợp.

 Một số trường hợp cần thực hiện kiểm định:

Theo điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

Như vậy thì trường hợp nào cần kiểm định xây dựng. ICCI xin liệt kê các trường hợp cần kiểm định điển hình như sau:

Các trường hợp ICCI đề xuất cần kiểm định chất lượng nhà xưởng

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng của ICCI

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

ICCI sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng về công trình cần kiểm định, bao gồm các thông tin về loại công trình, quy mô công trình và nêu rõ mục đích, yêu cầu. Phòng kỹ thuật sẽ phân tích lại các dữ liệu khách hàng cung cấp  đưa ra nội dung công việc sơ bộ phù hợp với yêu cầu trên và tiến hành khảo sát sơ bộ.

Bước 2: Khảo sát sơ bộ

Sau khi ICCI tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ICCI sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ, thu thập thông tin, dữ liệu tại công trường.

Bước 3: Lập kế hoạch đề cương và chi phí kiểm định

Trên cơ sở các thông tin được khách hàng cung cấp, thông tin khảo sát sơ bộ , ICCI sẽ lập kế hoạch kiểm định, bao gồm các nội dung sau:

- Phạm vi, mục đích, đối tượng kiểm định

- Phương pháp, tiêu chuẩn kiểm định

- Tiến độ kiểm định

- Nhân sự tham gia kiểm định

- Kinh phí kiểm định

Bước 5: Tiến hành khảo sát chi tiết

- ICCI sẽ cử đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có trình độ, năng lực theo quy định, kinh nghiệm thực hiện kiểm định công trình theo kế hoạch đã lập. 

- Vận chuyển, máy móc, thiết bị, nhân sự đến công trường để tiến hành thu thập dữ liệu, thí nghiệm, kiểm tra, đưa các mẫu thí nghiệm về phòng LAS-XD 203 để xử lý.

Bước 6: Phân tích, tính toán và đánh giá và lập báo cáo kiểm định

Sau khi kiểm định xong, các kỹ sư xây dựng có chuyên mô sẽ sử dụng các phần mềm để phân tích, tính toán, đánh giá và ập báo cáo kiểm định, bao gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm định

- Đánh giá chất lượng công trình

- Khuyến nghị

Bước 7:  Nghiệm thu kết quả công việc

- Khách hàng xem xét báo cáo kiểm định, kiểm tra hồ sơ. ICCI  giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Bước 8: Bàn giao báo cáo chính thức có đóng dấu mộc của ICCI sau khi được khách hàng đồng ý xác nhận xuất bản báo cáo chính thức.

Bước 9: Hoàn thành và kết thúc công việc

- Tiến hành thanh lý sau hoàn thành công việc, ICCI lưu trữ báo cáo kiểm định theo quy định.

Đơn vị kiểm định công trình sẽ thực hiện công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công công trình kết hợp kiểm tra thực tế tại công trình để phát hiện các khuyết tật và đưa ra phương án điều chỉnh lại các cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực nhằm đảm bảo an toàn khi tiến hành.

quy-trinh-kiem-dinh-nha-xuong-thuc-te-tai-hien-truong

Quy trình các bước kiểm định trực tiếp tại hiện trường

Việc thực hiện các bài toán phân tích, đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn là công việc khá phức tạp mà không phải kỹ sư kết cấu nào cũng có thể thực hiện được. Các kỹ sư kết cấu yêu cầu phải đạt được trình độ chuyên môn nhất định,  nhạy bén, linh hoạt và kinh nghiệm thực chiến. Và phải lựa chọn tổ chức kiểm định yêu cầu đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định, có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình.

Trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí kiểm định. Trường hợp kiểm định giải quyết tranh chấp thì kết quả kiểm định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì các tổ chức, cá nhân này phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây ra.Khi cần kiểm định chất lượng công trình nên ngoài việc lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực theo quy định hiên hành thì khách hàng nên lựa chọn tổ chức kiểm định phải độc lập về pháp lý, tài chính để đảm bảo kết quả minh bạch, khách quan. Nhằm đảm bảo ba tiêu chí sau đây:

a. Đảm bảo tính pháp lý

- Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết. Tham khảo Luật Xây dựng theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Căn cứ theo khoản 6, Điều 34 Nghị định 06/2021/NĐ-CP qui định Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện trong trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

b. Đảm bảo tính khách quan, trung thực

- Khi làm việc với các đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, có uy tín và đã được nhiều khách hàng công nhận trên thị trường, sẽ đem lại cho bạn kết quả kiểm định nhanh chóng, trung thực và khách quan nhất.

c. Đảm bảo tính chuyên môn

- Căn cứ theo Điều 75 Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng và Điều 97 Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 các đơn vị kiểm định cần được Bộ xây dựng công nhận về năng lực kiểm định về cả tổ chức và cá nhân thực hiện công tác kiểm định. Đảm bảo quá trình kiểm định diễn ra theo đúng quy trình, đem lại kết quả chính xác nhất, kinh tế nhất. Tham khảo Nghị định này theo Nguồn Bộ Xây Dựng tại đây.

- Việc sở hữu phòng thí nghiệm xây dựng LAS là một yếu tố rất quan trọng cho một đơn vị kiểm định chuyên nghiệp, đảm bảo việc kiểm soát kết quả thí nghiệm vật liệu, tính kinh tế và thời gian thực hiện.

Tiêu chí thực hiện của ICCI:

1.       Nhanh chóng.

2.       Trung Thực.

3.       Chuyên môn phù hợp.

4.       Đúng quy định.

ICCI - Năng lực và kinh nghiệm kiểm định xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam

- ICCI được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động, sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được Bộ Xây Dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp ICCI đảm bảo chất lượng, độ chính xác của các kết quả kiểm định.

1. Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định xây dựng đảm bảo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (năng lực hoạt động xây dựng của ICCI được Bộ Xây dựng cục quản lý hoạt xây dựng công nhận tham khảo Nguồn tại đây).

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựng

2. Phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (tham khảo Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc LAs-XD 203 được Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng theo Nguồn của Bộ Xây dựng tại đây).

Việc sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 thuộc ICCI, đây là lợi thế của ICCI so với một vài các đơn vị khác trên thị trường phải thuê các đơn vị khác để thực hiện thí nghiệm mẫu. Việc sở hữu riêng Las giúp chủ động và kiểm soát được chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu được chi phí.

3. ICCI đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, thể hiện cam kết của công ty đối với việc đảm bảo tính công khai, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu (tham khảo thông tin tham gia của ICCI theo Nguồn Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Cục Quản lý đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây).

 

Hành trình nổ lực phát triển không ngừng của ICCI

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp toàn quốc. Tính đến năm 2023, ICCI đã tham gia 4386 dự án trên 56 tỉnh thành.

bản đồ phân bố công trình

Bản đồ phân bố công trình trên toàn quốc

 

Xem hồ sơ năng lực ICCI: tải file tại đây

Liên hệ với ICCI qua Hotline tư vấn miễn phí toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định xây dựng, kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI cam kết đem lại chất lượng cao, đảm an toàn, hiệu quả cho công trình cũng như  giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng. Hãy liên hệ với ICCI ngay và nhận báo giá ưu đãi. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về chất lượng công trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7.

Tham khảo dịch vụ kiểm định chuyên nghiệp của ICCI tại đây bạn nhé:

Dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định kết cấu nhà xưởng

Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời Solar

 

Người viết: KSXD. Nguyễn Thế Dũng

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế