Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tại sao phải kiểm định chất lượng công trình khi cải tạo nâng tầng?

Theo Thông tư 03/2011/TT-BXD hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng ngày 06/04/2014 của Bộ Xây Dựng theo Chương I, Điều 3, Khoản 1, Điểm d thì việc  cải tạo nâng tầng yêu cầu phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

Trình tự kiểm định:

a) Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận.

b) Tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định theo đúng đề cương được chấp thuận.

c) Tổ chức kiểm định lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung công việc thực hiện cơ bản như sau:

-   Quan sát, đo vẽ hiện trạng công trình.

-   Kiểm tra kích thước móng.

-   Kiểm tra kích thước hình học.

-   Kiểm tra cường độ bê tông.

-   Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép.

-   Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

-   Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực.

-   Lập báo cáo.

-   Lập phương án cải tạo (nếu có).

Tiêu chuẩn áp dụng

-   TCVN 4453-1995 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối qui phạm thi công và nghiệm thu.

-   TCVN 5574 : 2012 : Tiêu chuẩn thiết kế Bê tông và bê tông cốt thép.

-   TCVN 5575 : 2012 : Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

-   TCXDVN 239 : 2006 : Bê tông nặng, chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

-   TCVN 9334 : 2012 : Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

-   TCVN 9356 : 2012 : Kết cấu BTCT – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

-   Tiêu chuẩn TCVN 2737 : 1995 : Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sự cố sau khi cháy hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

      + Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

      + Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

      + Xây dựng đề cương kiểm định chất lượng công trình

      + Trách nhiệm của ICCI khi kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng ICCI