Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY GIÀY THƯỢNG THĂNG

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY GIÀY THƯỢNG THĂNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY GIÀY THƯỢNG THĂNG

Địa điểm: Tân Túc, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: GIÀY THƯỢNG THĂNG

Hợp đồng: ICCI247223

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định nhà xưởng đánh giá an toàn chịu lực công trình