Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tầm quan trọng của công tác kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ

14/10/2023

Kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng kết cấu công trình theo định kỳ nhằm xác định tình trạng hiện tại của kết cấu, phát hiện kịp thời các hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho công trình.

Mục đích của kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Đánh giá chất lượng kết cấu công trình: Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của kết cấu công trình để xác định xem kết cấu đó có đạt yêu cầu chất lượng hay không.

- Phát hiện kịp thời các hư hỏng, xuống cấp: Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của kết cấu để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho công trình.

- Đề xuất các biện pháp bảo trì: Căn cứ vào kết quả kiểm định, đề xuất các biện pháp bảo trì phù hợp để duy trì chất lượng kết cấu công trình.

Tham khảo: Kiểm định kết cấu công trình xây dựng

Loại công trình nào cần phải kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Tất cả các công trình xây dựng, bao gồm công trình mới, công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn.

- Đặc biệt là các công trình có kết cấu chịu lực quan trọng, như: kết cấu chịu lực chính của công trình, kết cấu chịu lực chịu tác động của môi trường biển, kết cấu chịu lực trong các khu vực có nguy cơ động đất,...

Nội dung kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Kiểm tra tổng thể chất lượng kết cấu công trình: Kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng thi công, an toàn của kết cấu.

- Kiểm tra chất lượng các bộ phận, kết cấu công trình: Kiểm tra chất lượng các bộ phận, kết cấu của công trình, bao gồm kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, kết cấu kỹ thuật,...

- Kiểm tra chất lượng các thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình: Kiểm tra chất lượng các thiết bị, hệ thống kỹ thuật của công trình, bao gồm hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió,...

Tần suất kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Thường xuyên: Thực hiện định kỳ 01 lần/năm đối với các công trình có kết cấu chịu lực quan trọng.

- Định kỳ: Thực hiện định kỳ 03 lần/năm đối với các công trình có kết cấu chịu lực thông thường.

- Bất thường: Thực hiện khi có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của kết cấu.

Mối quan hệ giữa kiểm định xây dựng và bảo trì, sửa chữa kết cấu:

quan-he-giua-kiem-dinh-xay-dung-va-bao-tri-sua-chua-ket-cau

 

Cơ quan thực hiện kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: Thực hiện kiểm định đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổ chức kiểm định xây dựng: Được cấp phép hoạt động kiểm định xây dựng.

Kết quả kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ:

- Kết quả kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức kiểm định xây dựng.

- Kết quả kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các biện pháp bảo trì phù hợp.

Kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình cần thực hiện kiểm định bảo trì kết cấu công trình định kỳ theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng.

Vui lòng liên hệ ICCI qua số hotline 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn để trao đổi về các yêu cầu kiểm định xây dựng. ICCI sẽ tiến hành kiểm tra thông tin hồ sơ kết hợp khảo sát sơ bộ thực tế (nếu cần). Sau khi kiểm tra thông tin sẽ có báo giá kiểm định xây dựng thực hiện cụ thể với mức chi phí phù hợp đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả.

Tham khảo thêm:

   Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

   Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

   Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

   Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế