Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Hỏi

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Kính chào quý công ty cho xin hỏi khi nào kiểm định công trình? quy trình kiểm định chất lượng công trình như thế nào? Chân thành cám ơn!

datennrang@gmail.comdate 11/04/2021

Đáp

Xin chào bạn,

ICCI xin phép trả lời như sau:

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với ghi nhận, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Nội dung chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây: Kiểm định chất lượng công trình

Quy trình kiểm định chất lượng công trình nội dung chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây: Quy trình kiểm định chất lượng công trình

Thiết bị kiểm định chất lượng công trình nội dung chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây: Thiết bị kiểm định chất lượng công trình

Trân trọng!

Công ty Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

Gửi câu hỏi