Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CP lập BC Kinh tế kỹ thuật

Hỏi

CP lập BC Kinh tế kỹ thuật

Tôi ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang,anh chị nào biết trả lời dùm. Theo quyết định 957 thì CP lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án theo hệ số Gxlx3.6%x1.1, nhưng không được nhỏ hơn 10 triệu đồng, quyết định ghi rõ ràng, nhưng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phụng Hiệp từ trước tới giờ chưa bao giờ áp dụng quyết định này. Phải chăng QĐ này có gì sai sót hay Phòng kinh tế huyện Phụng Hiệp đã có QĐ hủy QĐ này rối,anh chị nào biết trả lời dùm,mình rất biết ơn!

datehopxd06@yahoo.com.vndate 11/04/2021

Đáp

Chào bạn!

ICCI xin trả lời câu hỏi của bạn, trước khi có quyết định 957 thường dùng quyết định 1751, có thể  Phòng kinh tế huyện Phụng Hiệp sử dụng QĐ này.

Gửi câu hỏi