Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam hiện hành về Kiểm định xây dựng

25/04/2024

1. Cơ sở pháp lý hiện hành áp dụng trong hoạt động kiểm định xây dựng

1.1 Luật xây dựng số 50/2014/QH13, ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014. Xem chi tiết tại đây.

1.2 Luật xây dựng số 62/2020/QH14, ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Xem chi tiết tại đây

1.3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định của chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Xem tiết tại đây.

Nghị định 06/2021/NĐ-CP, hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Xem chi tiết tại đây

Thông tư 10/2021/TT-BXD, Hướng Dẫn Một Số Điều Và Biện Pháp Thi Hành Nghị Định Số 06/2021/NĐ-CP Và Nghị Định Số 44/2016/NĐ-CP Của Chính Phủ. Xem chi tiết tại đây.

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng hiện hành trong hoạt động kiểm định xây dựng

2.1 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – 1997

2.2 TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989), Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo. Xem chi tiết tại đây.

2.3 TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989), Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo. Xem chi tiết tại đây.

2.4 TCVN 9259-1: 2012, Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. Xem chi tiết tại đây

2.5 TCVN 2737:2023, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. Xem chi tiết tại đây

2.6 TCVN 5575:2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. Xem chi tiết tại đây

2.7 TCVN 5574:2018, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Xem chi tiết tại đây

2.8 TCVN 1916:1995, Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật. Xem chi tiết tại đây

2.9 TCXDVN 239:2006, Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình. Xem chi tiết tại đây

2.10 TCXDVN 9381:2012, Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. Xem chi tiết tại đây.

2.11 TCVN 3015:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẩu thử. Xem chi tiết tại đây

2.12 TCVN 9399:2012, Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa. Xem chi tiết tại đây

2.13 QCVN 03:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xem chi tiết tại đây

2.14 QCVN 02:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. Xem chi tiết tại đây.

2.15 Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác.

 

Hotline ICCI tư vấn miễn phí - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn

 

Người viết: KSXD Lê Văn Nghĩa

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế