Tư vấn dịch vụ toàn quốc

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

12/07/2023

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023. Đây là một trong các tiêu chuẩn đầu vào ảnh hưởng lớn đến quá trình thiết kế, kết cấu công trình. 

Tải file TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế tại đây

Phạm vi áp dụng của TCVN 2737:2023 quy định các yêu cầu về tải trọng, tác động và các tổ hợp của chúng dùng trong tính toán kết cấu của nhà và công trình. Trong đó, có tải trọng động đất và tổ hợp tải trọng có tải trọng động đất; các tác động địa kỹ thuật được quy định trong các tiêu chuẩn về thiết kế nền nhà và công trình, cũng như các tiêu chuẩn khác về địa kỹ thuật có liên quan...

TCVN 2737:2023 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất trong hệ thống tiêu chuẩn thiết kế, kết cấu. TCVN 2737:2023 kế thừa TCVN 2737:1995 và cập nhật nhiều nội dung mới. Trong đó, có những nội dung bổ sung rất quan trọng, do đó, chúng ta cần phải cập nhật ngay các quy chuẩn, tiêu chuẩn để áp dụng vào thực tế.

TCVN 2737:1995 đã tồn tại 25 năm, đáp ứng được nhu cầu sử dụng phục vụ công tác thiết kế xây dựng công trình trong giai đoạn ngành xây dựng nước ta phát triển về cả chất và lượng.

Tuy nhiên, TCVN 2737:1995 còn tồn tại một số vấn đề như lâu không được soát xét; hoạt tải gara lớn; thiếu hệ thống trực thăng, xe cứu hỏa; hệ số độ tin cậy; tổ hợp tải trọng; tải trọng gió, số liệu cũ, phương pháp tính...Do đó, TCVN 2737:2023, được công bố ngày 29/6/2023 đã cập nhiều nội dung, bổ sung công thức để cho chúng được phù hợp.

Chẳng hạn như phần tải trọng gió đã được viết lại cho phù hợp; thuật ngữ và định nghĩa được bổ sung, làm rõ nghĩa, ký hiệu; bổ sung nhiều nội dung xác định tải trọng do thiết bị, vật liệu và sản phẩm chất kho; cập nhật thay đổi phương pháp tính, điều chỉnh công thức tính; bổ sung quy định thí nghiệm ống thổi khí động; bỏ một số phụ lục..

Sau đây là một số so sánh điểm mới giữa TCVN 2737:2023TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

so sánh giữa TCVN 2737:2023 và TCVN 2737:1995

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

Trên đây là một số thông tin về TCVN 2737:2023, ICCI rất mong các thông tin trên hữu ích được phần nào cho bạn đọc.

 

Người viết: KSXD Lê Văn Nghĩa

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế