Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN VÀ PHỤ PHẨM PHÚ GIANG

KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN VÀ PHỤ PHẨM PHÚ GIANG

Công trình: KIỂM ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG THỦY SẢN VÀ PHỤ PHẨM PHÚ GIANG

Địa điểm: Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: PHU GIANG

Hợp đồng: ICCI2612223

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định kết cấu công trình nhà xưởng xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.