Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định xây dựng nhà xưởng đánh giá hư hại và khả năng tái sử dụng kết cấu công trình

30/04/2024

1. Vai trò quan trọng của việc kiểm định đánh giá an toàn

Việc kiểm định đánh giá mức độ an toàn của các kết cấu, các hệ kết cấu tại công trình là cần thiết để xác định được các thiệt hại và làm cơ sở đề xuất tái sử dụng những kết cấu, hệ kết cấu không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng ở mức độ có thể chấp nhận được theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam và các tiêu chí kỹ thuật được đơn vị thiết kế quy định cho công trình.

Hình ảnh ICCI ghi nhận kiểm định đánh giá mức độ an toàn của kết cấu, hệ kết cấu tại công trìnhHình ảnh ICCI ghi nhận kiểm định đánh giá mức độ an toàn của kết cấu, hệ kết cấu tại công trình

2. Phân loại

Kiểm định đánh giá hệ kết cấu hiện trạng của công trình. Có thể phân ra hai loại kết cấu chính chịu tổn thất là kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép.

Nguyên nhân xảy ra hư hại phần kết cấu do ảnh hưởng của đám cháy, thiên tai, sự cố kết cấu công trình

2.1 Đối với kết cấu thép, bao gồm cột, dầm, sàn nhiều bộ phận kết cấu đã bị làm biến dạng, mất ổn định cục bộ, mất ổn định tổng thể, giảm yếu về tiết diện, đường hàn bị giảm yếu tiết diện, bu long bị cong vênh dựa trên các biểu hiện đó có thể nhận định rằng hệ kết cấu thép công trình đã bị suy giảm chất lượng, suy giảm khả năng chịu lực thậm chí nhiều cấu kiện không còn khả năng chịu lực và an toàn.

2.2 Đối với kết cấu bê tông cốt thép, bao gồm cột, dầm, sàn nhiều bộ phận kết cấu bị ảnh hưởng trên phần lớn diện tích bề mặt và ảnh hưởng sâu vào bên trong bê tông, cũng như cốt thép chịu lực bị hoen rỉ, cốt đai. Nhiều cấu kiện đã bị mất lớp bảo vệ bê tông, để lộ phần cốt thép chịu lực kết cấu bình thường bị biến dạng, nứt bể, ăn mòn, các biểu hiện trên có thể nhận định rằng hệ kết cấu bê tông cốt thép đã bị suy giảm chất lượng, suy giảm khả năng chịu lực.

2.3 Yêu cầu: Công trình cần được kiểm định, khảo sát kỹ lưỡng để xác định được những cấu kiện nào còn khả năng chịu lực, những cấu kiện nào có khả năng cải tạo sửa chữa và những cấu kiện nào không còn khả năng cải tạo và cần được thay thế để hệ kết cấu công trình có đủ khả năng chịu lực và làm việc theo đúng tải trọng đã thiết kế.

3. Nội dung công việc kiểm định

quy trình kiểm định đánh giá hư hại gồm 5 bướcQuy trình kiểm định đánh giá hư hại gồm 5 bước

3.1 Khảo sát sơ bộ tại hiện trường, lập đề cương kiểm định

3.2 Khảo sát hồ sơ (nếu có)

3.2.1 Xem xét bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuyết minh tính toán.

3.2.2 Xem xét bộ hồ sơ thiết kế biện pháp thi công công trình, chỉ dẫn kỹ thuật.

3.2.3 Xem xét bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

3.2.4 Xem xét bộ hồ sơ sự cố nhà công trình.

3.3 Khảo sát hiện trường

3.3.1 Khảo sát chi tiết tại hiện trường bằng phương pháp trực quan đo, đếm, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được thực hiện đối với khu vực đã được xác định.

3.3.2 Kiểm tra Kết cấu thép:

- Kiểm tra ổn định tổng thể của các cấu kiện cột, dầm, vì kèo, xà gồ, giằng.

- Kiểm tra ổn định cục bộ của các cấu kiện cột, dầm, vì kèo, xà gồ, giằng.

- Lấy mẫu thép (nếu cần).

- Lấy mẫu bu lông (nếu cần).

- Chụp ảnh toàn bộ hiện trạng tổn thất của công trình.

3.3.3 Kiểm tra Kết cấu bê tông

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông của các cấu kiện cột, dầm, sàn bằng phương pháp siêu âm.

- Khoan lấy mẫu trụ và xác định cường độ chịu nén bằng phương pháp nén mẫu.

- Các thí nghiệm khác tùy thuộc vào công trình: quan trắc lún, nghiêng, kiểm tra võng …

3.3.4 Lấy mẫu thí nghiệm đối chứng

- Công tác thí nghiệm: các mẫu thép hình, thép cốt bê tông, bu lông sẽ được thí nghiệm các chỉ tiêu giới hạn bền, giới hạn chảy và đo độ giãn dài. Mẫu bê tông sẽ được gia công và thí nghiệm kiểm tra cường độ nén.

- Thay đổi vị trí lấy mẫu theo dự kiến: Trong quá trình lấy mẫu phục vụ thí nghiệm, thì vị trí lấy mẫu sẽ được đơn vị đánh giá dự kiến cụ thể dựa trên thực trạng và sự cần thiết phải lấy mẫu ở nơi cần lấy, việc số lượng mẫu tại mỗi khu vực có thể thay đổi nhằm mục đích đưa ra đánh giá khách quan hơn với xác suất thấp nhất có thể.

- Lấy mẫu bổ sung (nếu có) quá trình lập đề cương dựa trên kết quả khảo sát sơ bộ và lượng thông tin cung cấp hạn chế. Do đó khi việc khảo sát phục vụ cho việc mở rộng phạm vi đánh giá hoặc đánh giá chi tiết cho một hạng mục nào đó cần xem xét cụ thể hơn thì việc lấy mẫu bổ sung là cần thiết, và phát sinh thêm chi phí lấy mẫu và thí nghiệm.

- Việc lấy mẫu thép và bu lông liên kết đòi hỏi phải có sự tham gia chứng kiến của các bên. Mẫu bu lông được lấy ra từ kết cấu, bằng cách tháo rời từng bu lông và phải thay thế lại ngay con bu lông khác (do nhà thầu cung cấp nhà thép tiền chế và lắp dựng nhà thép thực hiện). Vị trí lấy mẫu thép kết cấu phải được gia cường lại (do nhà thầu lắp dựng nhà thép tiền chế thực hiện).

- Đối với mẫu thép lấy từ kết cấu cũng thực hiện tương tự khi thay thế kết cấu hiện hữu bằng một kết cấu mới. Các mẫu thép được cắt từ kết cấu hiện hữu đã được tháo ra theo quy định của đơn vị đánh giá.

3.4 Tổng hợp, phân tích kết quả thí nghiệm và lập báo cáo

- Tổng hợp kết quả thí nghiệm.

-  Tính toán sự làm việc của hệ kết cấu theo kết qủa khảo sát thực tế.

- Phân tích, đánh giá sự làm việc của hệ kết cấu dựa trên kết quả thí nghiệm;

- Đánh giá chất lượng của hệ kết cấu dựa trên các tiêu chuẩn liên quan;

- Đề xuất giải pháp khắc phục nếu có;

- Lập báo cáo kiểm định

3.5. Kết luận

- Căn cứ kết quả phân tích đánh giá hội đồng kiểm tra sẽ đưa ra kết luận về

- Việc đáp ứng của vật liệu kết cấu hiện trạng so với yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc thí nghiệm vật liệu, yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu trong quản lý chất lượng công trình theo nghị định Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ vào kết quả thí nghiệm sẽ đưa ra kết luận về mức độ đồng nhất của vật liệu sau tổn thất, đưa ra kiến nghị về các giá trị cường độ tính toán của vật liệu sau tổn thất để sử dụng trong việc kiểm tính để kiểm tra lại sự an toàn hệ kết cấu.

- Kết luận về ảnh hưởng của các sai số về kích thước hình học của hệ kết cấu phát sinh sau tổn thất đến sự ổn định của công trình.

- Kết luận về chất lượng liên kết hàn, chất lượng bu lông sau tổn thất.

 

Tham khảo thêm:

Dự án kiểm định nhà xưởng kết cấu công trình sau cháy

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi gặp sự cố

Liên hệ ICCI qua Hotline tư vấn miễn phí toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI cam kết đem lại chất lượng cao, an toàn, hiệu quả cho công trình cũng như giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề về chất lượng công trình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

Người viết: KSXD Lê Văn Nghĩa

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế