Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

15/06/2023

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái áp dụng đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình thuộc Phụ lục V, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng. Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc Phụ lục V, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì không thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng cần được góp ý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc thực hiện các giải pháp thiết kế về PCCC trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống và kiểm tra kết quả thực hiện giải pháp thiết kế PCCC đối với hệ thống này trước khi đưa công trình vào sử dụng (không yêu cầu đối với các hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình nhà ở dân dụng).

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022, hiện nay việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã áp dụng tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Do đó các đơn vị có liên quan cần sử dụng hồ sơ năng lực bản công chứng điện tử.

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng quốc Tế có chứng chỉ Số BXD-00001523, phạm vi hoạt động bao gồm khảo sát địa hình Hạng I, thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng I, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp Hạng I, hạ tầng kỹ thuật Hạng I, do cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 20/04/2022.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

giấy đăng ký kinh doanh kiểm định nhà xưởng nhà máy

Giấy đăng ký kinh doanh mã số 0305296785

Chủ trì thực hiện do ông Nguyễn Thế Dũng có chứng chỉ hành nghề Số BXD-00028797, thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp Hạng I với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 06/10/2020.

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tất cả hồ sơ năng lực chứng chỉ trên đều được Công ty cung cấp bản công chứng điện tử và công chứng giấy nếu cần.

Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng nhằm khảo sát, kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo anh toàn chịu lực công trình khi lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời thực hiện tuân thủ theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hệ thống điện mặt trời áp mái do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế lập, có Phòng LAS—XD203 thực hiện, có phục lục kiểm tra tính toán hoạt tải mái lợp tôn sau khi lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời, đánh giá cột kèo khung thép chịu lực của nhà xưởng đảm bảo khả năng chịu lực; Kèm theo phụ lục hình ảnh kiểm tra kiểm định, biên bản kiểm định hiện trường và đưa ra kết luận chi tiết cụ thể: Kết cấu cột thép, kèo thép, xà gồ thép đảm bảo khả năng chịu lực khi lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời với tải trọng tấm pin năng lượng mặt trời và hoạt tải sử dụng.

Báo cáo kiểm định phục vụ công tác lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Đánh giá hồ sơ lắp đặt Hệ thống Điện năng lượng mặt trời theo quy định đối chiếu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ((HDKTXD:202) của Bộ Xây Dựng kèm theo Văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020.

Yêu cầu về bản vẽ hiện trạng công trình nhà xưởng: Bản vẽ hoàn công phần kiến trúc đầy đủ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cả công trình; Phần kết cấu gồm mặt bằng móng và mặt cắt chi tiết móng công trình, chi tiết kết cấu chính phần thân, mái công trình.

Yêu cầu về Hồ sơ thiết kế bố trí hệ thống điện mái nhà xưởng: Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình, lắp đặt thiết bị ĐMTMN (tổng mặt bằng); Bản vẽ phần kiến trúc gồm mặt bằng, các mặt đứng và các mặt cắt công trình, thể hiện mặt cắt chi tiết giá, khung đỡ. Phần kết cáu gồm các bản vẽ mặt bằng kết cấu giá, khung đỡ, chi tiết kết cấu giá, khung đỡ; chi tiết liên kết kết cấu giữa nhà cũ với kết cấu khu giá đỡ và giữ hệ thống điện mặt trời áp mái.

Yêu cầu về Hồ sơ đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu (kiểm định kết cấu nhằm khảo sát, kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo anh toàn chịu lực công trình khi lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời): dựa trên hồ sơ biện pháp thi công, bản vẽ thiết kế thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà của đơn vị thiết kế lập, và báo cáo kiểm định của đơn vị kiểm định thực hiện, Chủ Đầu tư xác nhận, phê duyệt; Hồ sơ đánh giá tính toán khả năng chịu lực kết cấu nhà xưởng; Hồ sơ tính toán kiểm tra liên kết giữa kết cấu giá đỡ với mái công trình; Kiểm tra các bộ phận gá lắp và cố định tấm quang điện thanh ray và bộ khóa/ kẹp …) nếu có yêu cầu; Giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn điện, chống sét và phòng chống cháy nổ

Việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN (không phân biệt mục đích để bán cho ngành điện hoặc để tự dùng, tiêu thụ tại chỗ), Chủ đầu tư phối hợp với Công ty điện lực thực hiện theo quy định tại khoản, điều 9 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TT ngày 06/4/20202. Trình tự thực hiện được quy định tại khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực (đấu nối, thỏa thuận, chuyên ngành điện, nghiệm thu), quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà Chủ đầu tưphải đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động sản xuất hiện trạng, đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động và môi trường của nhà xưởng, nhà máy trong KCN, chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng, khai thác vận hành công trình theo quy định.

Trên đây là một số tìm hiểu của Công Ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế trong quá trình thực hiện kiểm định kết cấu phục vụ công tác thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà. Rất mong những ý kiến trên có thể đóng góp được phẩn nào giúp người đọc định hình rõ hơn về công việc kiểm định xây dựng kết cấu và công tác thẩm duyệt và nghiệm thu nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần cần kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp đặt tấm năng lượng mặt trời hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế