Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Báo cáo khảo sát địa chất công trình tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

15/05/2024

Báo cáo khảo sát địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất trong quá trình kiểm định chất lượng kết cấu công trình xây dựng phục vụ công tác đánh giá an toàn kết cấu công trình trong khu vực lân cận cho phép thuộc Đường N4-D3, KCN Tân Uyên mở rộng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

1. Quy trình thực hiện

1.1 Khảo sát hiện trường

- Công tác khoan: Khoan 2 hố sâu 15m, tổng cộng 30m.

- Công tác lấy mẫu:

+ Đất dính: mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách ép hoặc đóng ống mẫu thành mỏng vào đáy hố khoan đã được làm sạch, sau đó mẫu được bọc kín parafin, dán nhãn và đặt vào nơi mát mẻ.

+ Đất rời: Mẫu đất rời được lấy trong ống mẫu SPT và được lưu giữ trong bao plastic có dán nhãn.

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Xác định mực nước ngầm.

1.2 Thí nghiệm trong phòng

- Thành phần hạt.

- Độ ẩm.

- Dung trọng tự nhiên.

- Tỷ trọng.

- Giới hạn Atterberg.

- Thí nghiệm nén một trục.

- Nén nhanh.

- Cắt trực tiếp.

2. Điều kiện địa chất

Có thể chia làm các lớp đất chính như sau

- Lớp 1: Sét pha nặng, màu nâu vàng - xám trắng, trạng thái dẻo cứng.

- Lớp 2: Sét pha lẫn sỏi sạn laterit, màu nâu vàng - nâu đổ, trạng thái nửa cứng.

- Lớp 3: Sét pha, màu nâu vàng - xám vàng, trạng thái dẻo cứng.

- Lớp 4: Cát hạt vừa, màu nâu vàng - xám trắng.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của các lớp đấtBảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất

3. Kết luận và kiến nghị

Khảo sát từ trên mặt đất trở xuống độ sâu 15m gồm các lớp đất theo thứ tự từ trên xuống là lớp 1,lớp 2, lớp 3 và lớp 4

Lớp đất 1, 2, 3, 4 trong vị trí khảo sát là những lớp đất tốt, thuộc trầm tích cổ có hệ số nén lún rất thấp, khả năng chịu tải tương đối cao và biến dạng tương đối nhỏ.

Nếu đặt móng ở lớp 1, ở độ sâu 1.2m, cường độ chịu tải của lớp đất này như sau:

khảo sát địa chất Tân Uyên mở rộng

Tuy nhiên tùy quy mô và tải trọng cho phép của công trình mà nhà thiết kế chọn loại móng và độ sâu đặt móng thích hợp để đảm bảo độ ổn định của công trình.

Tham khảo chi tiết Báo cáo khảo sát địa chất tại đây

Bài viết được sưu tầm với mục đích chia sẻ thông tin hữu ích. Bài viết này không phục vụ mục đích kinh doanh.