Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

11/04/2021

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công là một công tác vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong quá trình đầu tư và xây dựng dự án xây dựng. Sau đây, chúng tôi trình bày về trình tự thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình:

Bước 1: Chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đã được quy định trong hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công gồm những mục chính sau:

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

- Các bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế và các tài liệu tham khảo liên quan.

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt (trừ công trình nhà ở riêng lẻ).

- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

- Bản sao văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

- Báo cáo khảo sát (nếu có). Biên bản nghiệm thu khối lượng khảo sát thiết kế.

- Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách).

- Tờ trình đề nghị thẩm định (theo mẫu).

Bước 2: Chủ đầu tư có thể tự mình thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán công trình xây dựng nếu có kỹ năng và trình độ, ngoài ra có thể thuê các công ty có chức năng chuyên môn xây dựng phù hợp và đủ năng lực tiến hành thực hiện công tác thẩm tra để làm cơ sở cho quá trình thẩm định. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Phòng Công Thương sẽ tiếp nhận và tiến hành công tác thẩm định theo quy trình. Khi hồ sơ có thiếu sót, công chức văn phòng sẽ hướng dẫn có thủ tục đầy đủ để bạn bổ sung kịp thời.

Bước 3: Phòng Công Thương có trách nhiệm xem xét tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy trình, kiểm tra và đánh giá hồ sơ có đạt tiêu chuẩn thẩm định hay không.

Bước 4: Sau khi hoàn thành công tác thẩm tra, kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sẽ được phòng Công Thương báo cáo cho chủ đầu tư bằng văn bản trước khi trình thẩm định.

Các nội dung chính khi tiến hành thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công:

- Kiểm tra trình tự thực hiện các bước của dự án có phù hợp hay không.

- Đánh giá năng lực nhà thầu thực hiện công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình.

- Kiểm tra và đánh giá nội dung hồ sơ thiết kế, địa điểm xây dựng công trình, quy mô và công suất xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu công trình, tính phù hợp nội dung thiết kế có phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn được áp dụng về xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, ...

- Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định tính trong dự toán. Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán. 

- Sau khi hoàn thành công tác thẩm đinh, kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình xây dựng sẽ được phòng Công Thương báo cáo cho chủ đầu tư bằng văn bản trước khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hình ảnh bản vẽ đã được đóng dấu thẩm tra

Hình ảnh bản vẽ đã được đóng dấu thẩm tra

 

Chi phí thẩm tra thiết kế được tính như thế nào? Tham khảo ngay: Thẩm tra thiết kế là gì? chi phí thẩm tra thiết kế

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng cần thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.
 
Người viết: KSXD. Bùi Văn Thái