Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy định lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

11/04/2021

Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng là một trong những công tác rất quan trọng trong xây dựng. Nếu lấy mẫu không đúng theo quy trình và quy định theo tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả đánh giá chất lượng của loại vật liệu đó và kết quả đánh giá về độ an toàn của công trình giai đoạn trước và sau khi thi công đưa vào sử dụng.

Quy định lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng đúng theo các tiêu chuẩn hiện hành được liệt kê sau đây

Quy định lấy mẫu xi măng xây dựng: (TCVN 6260-2020)

- Mỗi lô vật liệu xi măng có trọng lượng bé hơn 40 tấn đều phải thực hiện công tác lấy 2 mẫu, mỗi mẫu có trọng lượng đảm bảo là 20kg để làm công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Các mẫu xi măng này phải được lấy từ các bao khác nhau, mỗi bao 1kg. Công tác thí nghiệm sẽ lấy 1 mẫu để thí nghiệm và 1 mẫu sẽ đươc lưu lại để làm công tác đối chứng khi cần thiết hay có xảy ra tranh chấp. Nếu trong vòng 60 ngày cả 2 bên mua và người bán xi măng đều không có khiếu nại gì về kết quả thí nghiệm xi măng thì mẫu lưu sẽ được huỷ bỏ. 

- Khi xi măng được nhập vào công trường thi công thì đại diện cả 2 bên A và B phải cùng nhau lấy mẩu đóng gói và lập biên bản lấy mẫu để gửi đến phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được bảo quản kín nước, không nhiễm hoá chất, nhiệt độ cao và phải cất giữ ở nơi khô ráo.

Quy định lấy mẫu cát xây dựng (TCXD 127-1985, TCVN 7570:2006)

- Có 4 loại Cát xây dựng: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn.

- Quy định lấy mẫu như sau: 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, công tác lấy mẫu cát phải được lấy riêng biệt ở từng vị trí khác nhau trong đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.

- Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.

Quy định lấy mẫu đá dăm (sỏi) (TCVN 7570:2006)

a) Nhóm đá dăm

- Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.

b) Yêu cầu kỹ thuật

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: 200m3 đá lấy 2 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7 trong quy định. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.

- Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

Quy định lấy mẫu thép xây dựng (TCVN 1651-2018)

- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….

a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:

 Dthực=0,43x √Q (mm)

Hình ảnh lấy mẫu thép tròn thực tế tại hiện trường

Hình ảnh lấy mẫu thép tròn thực tế tại hiện trường

b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn)

- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.

- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.

- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).

- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.

+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14

c) Thí nghiệm thép

- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.

- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:

+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;

+ Độ giãn dài;

+ Đường kính thực đo;

+ Uốn nguội;

- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.

Thép hình trong xây dựng – kết cấu thép hình, thép tổ hợp (TCVN 1651:2009)

a) Yêu cầu về lấy mẫu

- Phân chia từng chủng loại thanh, mỗi loại thanh cứ 50 tấn được tính là 1 lô, mỗi lô lấy 1 tổ mẫu, mỗi tổ mẫu lấy 3 mẫu. Mỗi mẫu dài từ 500mm – 800mm, rộng 40mm. Các mẫu này sau khi lấy từ hiện trường cần phải qua quá trình gia công mẫu thành thép dẹt rồi mới tiến hành thí nghiệm kéo, nén mẫu bằng các thiết bị chuyên dụng như “máy kéo nén thép vạn năng WE-1000B” tuân theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014 “Vật liệu kim loại - thử kéo”.

Hình ảnh lấy mẫu thép hình, thép tấm tại hiện trường

Hình ảnh lấy mẫu thép hình, thép tấm tại hiện trường

b) Các kết quả chỉ tiêu đạt được

+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;

+ Độ giãn dài;

6. Quy định lấy mẫu gạch xây dựng (TCVN 1450-2009, TCVN 1451-1998)

a) Gạch xây:Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-2009, TCVN 1451-1998.

- Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…

- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.

- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:

+ Cường độ nén;

+ Cường độ uốn;

+ Khối lượng thể tích;

+ Hình dạng và kích thước;

+ Các khuyết tật ngoại quan.

- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.

b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.

- Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

Quy định lấy mẫu bê tông (TCVN 4453:1995)

Yêu cầu lấy mẫu

- Trong quá trình thi công, kĩ sư tư vấn giám sát của chủ đầu tư phải lấy mẫu bê tông tại thực tế công trường.

- Kĩ sư tư vấn giám sát của chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán mẫu ngay sau khi vừa đúc xong mẫu (bê tông còn ướt)

- Thí nghiệm nén mẫu bê tông ở giai đoạn 7 ngày, 28 ngày.

- Mỗi loại cấu kiện lấy một tổ mẫu gồm 3 viên mẫu được lấy cùng một thời điểm ở cùng một vị trí theo quy định của TCVN 3105:2022

- Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm.

Hình ảnh lấy mẫu bê tông thực tế tại hiện trường 

Hình ảnh lấy mẫu bê tông thực tế tại hiện trường

b) Số lượng tổ mẫu

- Bê tông khối lớn: Trong một lần đổ khối lượng bê tông lớn hơn 1000m3 thì cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu và trong một lần đổ khối lượng bê tông ít hơn 1000m3 thì cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu.

- Các móng lớn: Cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng

- Kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn: Cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu. Nếu thực tế khối lượng ít hơn 20m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.

- Các kết cấu đơn lẻ khác có khối lượng ít hơn: Vẫn phải lấy một tổ mẫu.

- Bê tông nền, mặt đường … : Cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu. Nếu thực tế có khối lượng ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.

C) Các kết quả chỉ tiêu đạt được:

- Cường độ bê tông nén thực tế tại hiện trường kết hợp với các công thức, điều kiện cận trên cận dưới theo tiêu chuẩn 3105:2022 để quy đổi ra mác bê tông tương ứng.

Năng lực kiểm định Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI)

Tự hào là công ty kiểm định uy tín với hơn 15 năm, ICCI hiểu rằng để nhận được sự tin tưởng chúng tôi phải luôn quan tâm chú trọng đặc biệt đến tiến độ công việc, chất lượng công việc và chi phí.

Về tiến độ công việc : Đảm bảo hoàn thành công việc, đội ngũ kỹ sư luôn phối hợp làm việc đồng bộ và linh hoạt với nhau.

Về chất lượng công việc: Bằng năng lực, kinh nghiệm ICCI đã từng thực hiện kiểm định hàng ngàn dự án và  tùy mỗi dự án có tính phức tạp và thực tế là khác nhau mà chúng tôi có những giải pháp tư vấn phù hợp với điều kiện sẵn có, bám sát mục tiêu ban đầu của khách hàng đưa ra.

Về chi phí : ICCI luôn đưa ra ngân sách phù hợp, kinh tế, hiệu quả và cam kết đem lại đúng giá trị mà khách hàng đã bỏ ra.

Sở hữu phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, máy móc thiết bị hiện đại, ICCI tự hào với bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm định an toàn nhà máy nhà xưởng.

ICCI được Bộ Xây Dựng – Cục Quản Lý Hoạt động Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt được xây dựng, là Công ty chuyên Kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng Hạng 1 trên toàn quốc, khắp các khu vực Bắc - Trung – Nam

Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia kiểm định công trình

- Là doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785  

- Là tổ chức kiểm định được Bộ Xây Dựng Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng công nhận đủ điều kiện với năng lực, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kiểm định công trình.

- Sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Đội ngũ kỹ sư ICCI được đào tạo chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.