Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Các thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

30/05/2024

Theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/05/2024 thì một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ như sau

1. 05 thủ tục hành chính mới ban hành.

2. 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Xem chi tiết tại đây

3. 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Áp dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

I. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

II.  05 thủ tục hành chính mới ban hành

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh do Phòng Cản sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh thực hiện

1.  Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy và chữa cháy.

B. Thủ tục hành chính cấp tại huyện do Công an huyện thực hiện

1. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

2. Cấp lại Chứng nhận huyến luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tục hành chính mới ban hành PCCC

II. 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ

A. Thủ tục hành chính tại cấp trung ương do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện

1. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

5. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

6. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

7. Cấp đổi chứng nhận huyến luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

B. Thủ tục hành chính tại cấp tỉnh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an ấp tỉnh

1. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ.

2. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện do Công an cấp huyện thực hiện

1. Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Người viết: KS cơ điện. Lê Minh Văn

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế