Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Báo cáo khảo sát địa chất tại KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

23/11/2023

Báo cáo khảo sát địa chất thuộc khu vực KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công hoặc tham khảo địa chất khi cần kiểm định xây dựng đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

Mục đích khảo sát địa chất

- Làm sáng tỏ cấu trúc địa chất nền thiên nhiên tại vị trí xây dựng hạng mục công trình.  

- Cung cấp số liệu về đất nền phục vụ cho thiết kế, thi công, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Nhiệm vụ khảo sát địa chất

- Xác định chính xác các lớp đất đá, bề dầy cũng như diện phân bố của chúng phục vụ cho việc thiết kế, lựa chọn các giải pháp nền móng cho các hạng mục công trình.

- Xác định chỉ tiêu cơ lý của đất nền, trên cơ sở đó đánh giá khả năng chịu tải và tính biến dạng của các lớp đất đá.

- Đánh giá các vấn đề địa chất công trình có thể xảy ra đối với công trình dự kiến xây dựng.

báo cáo khảo sát địa chất tại huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội

Phương pháp khoan khảo sát địa chất

- Công tác khoan được thực hiện bằng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch bentonite, lấy mẫu trên cạn, kết hợp với thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT và mô tả địa tầng. Thiết bị khoan sử dụng: Máy khoan XY-1 do Trung Quốc sản xuất.

- Công tác lấy mẫu và thí nghiệm mẫu trong phòng: Mẫu lấy được phân đều theo chiều sâu và theo diện phân bố, với các tầng đặc trưng (lớp bề dầy lớn) lấy mẫu để thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường. Đối với các lớp kẹp (lớp có bề dầy mỏng) hoặc thấu kính mỏng thì lấy ít nhất là một mẫu.

Kết quả 

- Mặt bằng hiện trạng khảo khá bằng phẳng nên cao độ các lỗ khoan lấy cao độ giả định: +0,0m.

- Trên cơ sở các số liệu quan sát mô tả đất ngoài hiện trường và tính chất các lớp đất được xác định kết hợp giữa thí nghiệm đất hiện trường và trong phòng thuộc khu vực nghiên cứu trong phạm vi độ sâu 15.0m (tính từ mặt đất trở xuống) ta bắt gặp địa tầng sau:

Lớp 1: Sét pha lẫn sạn, nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng

+ Lớp có diện phân bố toàn bộ khu vực khảo sát, được bắt gặp tại tất cả các lỗ khoan khảo sát, bề dày lớp chưa xác định được vì kết thuacs trong lớp này.

+ Tại lớp đã tiến hành 15 lần thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT giá trị kháng xuyên tiêu chuẩn N/30cm số búa đạt từ 16-22 búa, trung bình 18 búa

Lớp 2: Sét pha, nâu vàng, nâu đỏ, trạng thái nửa cứng.

Lớp có bề dày khá lớp, sức chịu tải khá. R0 = 1.7 (kG/cm2), phù hợp với móng nhà xưởng, nhà thấp tầng có quy mô tại trọng trung bình nhỏ.

Kiến nghị

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể về kiến trúc, quy mô, tải trọng...của mỗi hạng mục công trình để thiết kế thi công, tính toán và lựa chọn phương án móng ở độ sâu tối ưu nhất.

- Đối với công trình tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thì đặt móng công trình vào lớp 1, giải pháp móng nông hoặc dùng cọc BTCT ép vào sâu vào lớp 1 khoảng 8.0.m cọc.

Xem chi tiết Báo cáo khảo sát địa chất khu vực KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tại đây