Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tư vấn giám sát chất lượng công trình tại Vĩnh Long

11/04/2021

Nhiệm vụ chính của đơn vị tư vấn giám sát chất lượng công trình

Giai đoạn chuẩn bị sau hợp đồng tư vấn giám sát có hiệu lực

- Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp các tài liệu phục vụ cho công tác giám sát: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được thẩm định. bảng dự toán khối lượng thi công, bảng liệt kê chủng loại vật tư, bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết nhà thầu, sơ đồ tổ chức, kiểm tra các quy mục, quy cách, chủng loại vật tư và thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình, kiểm tra các điều kiện, biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC ...

- Đánh giá thiết kế, đánh giá khối lượng thi công.

Giai đoạn thi công

- Kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công và biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh môi trường

- Kiểm tra chất lượng, xuất xứ, chủng loại các vật tư thiết bị đưa vào sử dụng đúng với các điều kiện cam kết

- Lập và ghi nhật ký công trình dành cho Chủ đầu tư. Hướng dẫn lập và ghi nhật ký công trường dành cho Nhà thầu

- Chủ trì họp giao ban hàng ngày (nếu cần) để kiểm điểm công tác thi công (khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường, an ninh công trường). Thành phần tham dự gồm Tư vấn giám sát và Nhà thầu

- Tham dự họp giao ban định kỳ tuần hoặc tháng (thành phần tham dự gồm Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thiết kế và nhà thầu

- Phối hợp các bên để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công

- Soạn thảo các biểu mẫu ghi chép về kỹ thuật và tham gia nghiệm thu chất lượng của từng hạng mục công việc

- Phổ biến các biểu mẫu biên bản và tham gia công tác nghiệm thu giữa các bên trong công tác xây lắp và lắp đặt thiết bị

- Xác nhận khối lượng và chất lượng để phục cụ công tác thanh toán định kỳ.

- Kiểm tra và xác nhận khối lượng phát sinh (nếu có) sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế

- Lập báo cáo sự cố và các công việc không đạt chất lượng, đồng thời phối hợp các bên đưa ra biệp pháp xử lý

Giai đoạn hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Kiểm tra, tập hợp hồ sơ tài liệu có liên quan đến công trình bao gồm: Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, chất lượng, hoàn công ...

- Giúp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ quyết toán công trình

Để tìm hiểu thêm về lý do vì sao cần phải thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, xem tham khảo thêm bài viết:

Vì sao phải giám sát thi công xây dựng công trình

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế