Tư vấn dịch vụ toàn quốc

TP.HCM dự chi 360 tỷ cho người thu nhập thấp vay mua nhà

11/04/2021

Trong năm 2019, Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM đã giải ngân khoảng 305 tỷ đồng cho người thu nhập thấp vay mua nhà ở. Chỉ tiêu hạn mức cho vay năm tới tiếp tục được nâng lên để người nghèo có thêm cơ hội sở hữu nhà.

Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM (HOF) vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019. Theo đó, trong năm nay, HOF đã giải ngân cho các đối tượng thu nhập thấp khoảng 305 tỷ đồng để tạo lập nhà ở. Con số này đã vượt 10 tỷ đồng so với chỉ tiêu Thành phố giao cho tổ chức tài chính Nhà nước này. 

TP.HCM dự chi 360 tỷ cho người thu nhập thấp vay mua nhà

TP.HCM dự chi 360 tỷ đồng cho người thu nhập thấp vay mua nhà ở trong năm 2020


Là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân – dự án có nhiều khách hàng bức xúc vì chậm bàn giao nhà, HOF cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao nhà trong năm 2019. Nhằm tạo điều kiện cho đối tượng thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà ở, HOF đưa ra chỉ tiêu giải ngân 360 tỷ đồng trong năm 2020. 

Đối với hoạt động cho vay, HOF đề xuất UBND TP.HCM bổ sung thêm đối tượng thu nhập thấp cho nhu cầu bức xúc về nhà ở vay vốn tại Quỹ; có giải pháp mới đẩy mạnh chương trình cho vay đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê. 

Còn với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành, quận 12, Quỹ này đang hoàn thiện các phương thức đầu tư các dự án thành phần nhà ở trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020, UBND TP.HCM dự kiến dành 21.834 tỷ đồng đầu tư nhà ở xã hội. Trong đó, vốn đầu tư nhà ở công nhân là 3.467 tỷ đồng, nhà ở sinh viên 733 tỷ đồng, nhà ở tái định cư 8.817 tỷ đồng và nhà ở thu nhập thấp 8.817 tỷ đồng. 

Phương Anh Linh