Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tính toán độ võng các cấu kiện dầm, sàn từ kết quả quan trắc độ chênh cao dầm, sàn trong quá trình kiểm định công trình

11/04/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế nhận được câu hỏi của bạn đọc gửi về mục hỏi đáp:

Trong quá trình kiểm định khi muốn tính toán độ võng các cấu kiện dầm, sàn từ kết quả quan trắc độ chênh cao dầm, sàn thì phải áp dụng tiêu chuẩn nào?

Sau khi tiến hành kiểm tra tại công trình trong quá trình kiểm định, thu thập số liệu quan trắc độ chênh cao thì sẽ áp dụng tiêu chuẩn:

- Trường hợp nếu chỉ cần tính toán độ võng dầm sàn theo kết quả quan trắc độ chênh cao dầm, sàn thì chỉ cần tính toán theo kiến thức toán học thuần túy

- Trường hợp nếu cần đánh giá kết quả của độ võng dầm sàn đạt hay không đạt so với quy định thì có thể tham khảo theo tiêu chuẩn:

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu - xem tại đây

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574: 2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - xem tại đây 

Ngoài ra để tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn liên quan đến phương pháp trắc địa, bạn đọc có thể tham khảo một vài tiêu chuẩn sau:

+ Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp Trắc địa. - xem tại đây

+ Tiêu chuẩn ASTM D6230-98 Phương pháp thí nghiệm cho sự dịch chuyển của đất sử dụng đầu dò đo nghiêng 

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng ICCI