Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình

Mục đích cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình: Kiểm tra chất lượng hiện trạng để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực...

đọc thêm

Các loại công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng năm 2023? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

đọc thêm

Khi để xảy ra sự cố công trình xây dựng, trách nhiệm của các chủ thể thế nào? Cách giải quyết thế nào là đúng pháp luật?

Khi để xảy ra sự cố công trình xây dựng, trách nhiệm của các chủ thể thế nào? Cách giải quyết thế nào là đúng pháp luật?

đọc thêm

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan tâm đến vấn đề gì?

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan...

đọc thêm

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

đọc thêm

ICCI - Hành trình chinh phục những thử thách trong các dự án đặc biệt

Năm 2007 đánh dấu sự ra đời của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) tại Tp Hồ Chí Minh. ICCI được thành lập bởi Ông Nguyễn Thế Dũ...

đọc thêm