Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy định về thẩm tra thiết kế sửa chữa cải tạo

11/04/2021

Nhiều công trình cần được sửa chữa, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thay đổi ngày càng cao của chủ đầu tư hoặc nhằm ngăn chặn quá trình xuống cấp, kịp thời khôi phục lại các cấu kiện bị xuống cấp theo thời gian để đảm bảo khả năng an toàn chịu lực của kết cấu công trình.

Và nhiều Chủ đầu tư luôn thắc mắc: Hồ sơ thiết kế sửa chữa cải tạo có cần phải thẩm tra hay không ? và Nội dung công tác thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo là gì ? Đây là câu hỏi được nhiều Chủ đầu tư quan tâm, tìm hiểu khi chuẩn bị tiến hành sửa chữa, cải tạo một công trình. Trong bài viết này, ICCI sẽ giúp Quý vị trả lời được các câu hỏi trên.

Hồ sơ thiết kế sửa chữa cải tạo có cần phải thẩm tra hay không ?

Theo phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì  các công trình được cải tạo, sửa chữa làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực thuộc danh mục Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Theo qui định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 điều 83a của Luật số 62/2020/QH14 qui định: Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc đối tượng cần Thẩm định thiết kế xây dựng

Như vậy, tùy vào mức độ, qui mô cải tạo kết cấu công trình. Nếu việc cải tạo, sửa chữa làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực của công trình thì hồ sơ thiết kế sửa chữa cải tạo cần được thẩm tra. Nếu ngược lại thì hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo không cần thực hiện công tác thẩm tra.

Một bản vẽ cơ bản trong hồ sơ bản vẽ thiết kế cải tạo, sửa chữa

Một bản vẽ cơ bản trong hồ sơ bản vẽ thiết kế cải tạo, sửa chữa

Nội dung công tác thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo:

1. Hồ sơ đề nghị thẩm tra bao gồm:

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo

- Thuyết minh tính toán thiết kế sửa chữa, cải tạo.

- Báo cáo kiểm định kết cấu công trình (đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện hữu khi tiến hành sửa chữa, cải tạo)

- Hồ sơ khảo sát địa chất (nếu có)

- Và các văn bản, quy định liên quan (nếu có)

2. Kết quả thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo bao gồm các nội dung:

- Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng trong hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo.

- Sự phù hợp các giải pháp thiết kế xây dựng với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận.

- Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

3. Lựa chọn đơn vị thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo:

- Chủ đầu tư cần lựa chọn đơn vị thẩm tra uy tín, đủ năng lực thực hiện công tác thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo. Cơ bản cần đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

- Tổ chức thẩm tra phải có chứng chỉ năng lực thẩm tra do Bộ xây dựng cấp, phù hợp với cấp công trình thực hiện.

- Cá nhân chủ trì thẩm tra các bộ môn (kiến trúc, kết cấu, điện, nước..) có chứng chỉ năng lực cá nhân phù hợp với cấp công trình tham gia thực hiện.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng cần thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Năng lực thẩm tra thiết kế của công ty ICCI

ICCI là đơn vị được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực, đủ điều kiện thực hiện các công tác thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình đến hạng I

Xem thêm:

Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

Dịch vụ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

 

Người viết: KSXD. Đoàn Quang Tân

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế