Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Một số hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng kiểm định xây dựng

09/03/2023

Một số hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng kiểm định xây dựng

Khi ký kết hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng gói thầu, dự án và các quy định hiện hành để thực hiện.

Nguyên tắc ký kết Hợp đồng

 1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 2. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 3. Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận.
Hợp đồng kiểm định xây dựng
Mẫu Hợp đồng kiểm định xây dựng

Nội dung công việc và kết quả kiểm định xây dựng

 1. Cần phải đáp ứng được yêu cầu mà các bên đã thỏa thuận và thống nhất.
 2. Sản phẩm là Báo cáo kiểm định xây dựng kèm hồ sơ liên quan đến kết luận của tổ chức kiểm định (nếu có) và đảm bảo đúng quy định, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn.
 3. Những sai sót trong sản phẩm, nhà thầu hoàn chỉnh theo điều khoản thỏa thuận Hợp đồng.

Điều chỉnh nội dung và khối lượng công việc 

 1. Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành.
 2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.
 3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

Tạm ứng

 1. Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Thanh toán

 1. Việc thanh toán phù hợp điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 2. Đối với công việc chưa được hoàn thành do nguyên nhân, chấm dứt hợp đồng hoặc một trong các bên tham gia hợp đồng không nghiệm thu sản phẩm, phải xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, khối lượng công việc hoàn thành trước khi thanh toán.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định nhà xưởng, kiểm định xây dựng, đánh giá nhà máy hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

      + Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

      + Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

      + Xây dựng đề cương kiểm định chất lượng công trình

      + Trách nhiệm của ICCI khi kiểm định chất lượng công trình xây dựng

 

                                                     Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế