Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm tra chất lượng nhiều công trình xây dựng ở TP.HCM

11/04/2021

(PLO)- Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư công trình được kiểm tra phải báo cáo, tự đánh giá công tác quản lý chất lượng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để kiểm tra.

Sở Xây dựng vừa có thông báo về việc kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng và bảo vệ môi trường các công trình trên địa bàn TP.HCM.

Công tác kiểm tra do lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng -Sở Xây dựng làm trưởng đoàn, hai công chức của Phòng Quản lý và các thành viên khác đại diện Sở LĐ-TB&XH, cảnh sát PCCC và Thanh tra Sở Xây dựng.

Kiểm tra chất lượng nhiều công trình xây dựng ở TP.HCM - ảnh 1
Tăng cường kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Ảnh minh họa: Plo

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình, sự tuân thủ quy định về an toàn lao động, đảm bảo an toàn công trình khi thi công phần ngầm và việc quản lý chất rắn xây dựng để bảo vệ môi trường.

Về phương pháp kiểm tra, đoàn sẽ kiểm tra hiện trường, hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu liên quan. Ngoài ra, đoàn sẽ lập biên bản kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ hoặc chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh, đoàn sẽ ghi nhận vào biên bản và yêu cầu bên liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày lập biên bản), nếu các bên liên quan không hợp tác thì Sở sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định. Sau 20 ngày làm việc (kể từ ngày kiểm tra công trình cuối cùng), đoàn sẽ tổ chức họp với chủ đầu tư hoặc đơn vị liên quan thông qua kết quả kiểm tra.

Sở Xây dựng còn nhấn mạnh: Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư nếu vắng mặt thì người được giao nhiệm vụ thay thế phải có giấy ủy quyền hợp lệ để làm việc với đoàn kiểm tra tại công trình.

Theo Thu Trinh