Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng sang trường mầm non, trường mẫu giáo, trường học, trung tâm anh ngữ

21/04/2023

Mục đích kiểm định xây dựng nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu khi tiến hành chuyển đổi công năng sử dụng làm trường mầm non, trung tâm anh ngữ.

Căn cứ pháp lý:

1. Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.

2. Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất

lượng và bảo đảm công trình xây dựng.

3. Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án

kế hoạch đầu tư xây dựng công trình.

4. Căn cứ hợp đồng

5. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do chủ đầu tư cung cấp

 

Báo cáo kiểm định xây dựng khi chuyển đổi công năng thành trường mầm non, trung tâm anh ngữBáo cáo kiểm định xây dựng khi chuyển đổi công năng sang trường mầm non

hoặc trung tâm anh ngữ

Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực khi chuyển đổi công năng

Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực khi chuyển đổi công năng

Nội dung công việc

- Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình

- Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực điển hình.

- Kiểm tra cường độ bê tông của công trình

- Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép các cấu kiện chịu lực điển hình

- Kiểm tra độ thẳng đứng của cột tại một số vị trí điển hình

- Tính toán, đánh giá khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu công trình

- Lập báo cáo kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng từ nhà ở sang trường mẫu giáo, trường học hoặc trung tâm anh ngữ

kiểm định xây dựng lập bản vẽ hiện trạng công trình

Bản vẽ hiện trạng công trình

 

mô hình tính toán kiểm định xây dựng chuyển đổi công năng thành trường mẫu giáo

Mô hình tính toán kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng sang trường mẫu giáo, trung tâm anh ngữ

Kết quả kiểm định sau khi thu thập dữ liệu trực tiếp tại công trình kết hợp thí nghiệm và tính toán đánh giá

- Kết cấu công trình gồm cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực và đảm bảo an toàn với hoạt tải tương đương với công năng sử dụng làm trường học. 

- Các kết cấu cột bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

- Các kết cấu dầm bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

- Các kết cấu sàn lầu bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

Khi nào thì cần kiểm định đánh giá lại khả năng chịu lực?

Khách hàng cần tiến hành kiểm định đánh giá lại khi công trình xảy ra:

- Khi thay đổi công năng sử dụng sàn theo hướng tăng hoạt tải sàn

- Khi công trình có những biểu hiện bất thường như nứt lớn, nghiêng, võng lớn và các chuyển vị khác quan sát được

Trên đây là một số kết quả kiểm định của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế để làm cơ sở đánh giá khả năng chịu lực khi chuyển đổi công năng từ nhà ở sang trường mẫu giáo, trường mầm non, trường học hoặc trung tâm anh ngữ. 

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế là đơn vị có chuyên môn, năng lực và uy tín trong lĩnh vực hoạt động xây dựng đặc biệt là kiểm định xây dựng chất lượng công trình. Chúng tôi luôn luôn đề cao tính chính xác, độ tin cậy và tính trung thực khi hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật xây dựng. 

Tiêu chí thực hiện của ICCI

1. Nhanh chóng.

2. Trung Thực.

3. Chuyên môn phù hợp.

4. Đúng quy định.

Vui lòng liên hệ ICCI qua số hotline 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn để trao đổi về các yêu cầu kiểm định xây dựng. ICCI sẽ tiến hành kiểm tra thông tin hồ sơ kết hợp khảo sát sơ bộ thực tế (nếu cần). Sau khi kiểm tra thông tin sẽ có báo giá kiểm định xây dựng thực hiện cụ thể với mức chi phí phù hợp đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả

Tham khảo thêm:

   Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

   Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

   Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

   Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế