Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Khi để xảy ra sự cố công trình xây dựng, trách nhiệm của các chủ thể thế nào? Cách giải quyết thế nào là đúng pháp luật?

03/10/2023

Khi để xảy ra sự cố công trình xây dựng, trách nhiệm của các chủ thể thế nào? Cách giải quyết thế nào là đúng pháp luật?

Trả lời:

Theo một trăm câu hỏi về Hợp đồng xây dựng, trả lời như sau:

Trong hoạt động hàng ngày thường ít ai quan tâm vấn đề này nên trong thực tế khi để xảy ra sự cố các chủ thể tỏ ra khá lúng túng thậm chí xử lý sai pháp luật, gây khó khăn rất nhiều cho quá trình xác định nguyên nhân, sự cố mà phổ biến là vội vàng cho thu dọn hiện trường trước khi phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư phải lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang xây dựng; Chủ quản lý sử dụng công trình nếu là công trình đang sử dụng phải lập báo cáo xảy ra tại công trình đang khai thác sử dụng; sau đó phải gửi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở xây dựng đối với công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; Sở xây dựng và Sở xây dựng chuyên ngành đối với công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi...).

Nếu công trình từ cấp I trở lên hoặc không kể cấp công trình nếu để xảy ra thiệt hại về người thì chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng phải gửi báo cáo lên cấp quyết định đầu tư và Bộ Xây dựng  trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố);

Chủ đầu tư, nhà thầu chỉ được thu dọn hiện trường sự cố sau khi lập xong hồ sơ sự cố;

Trường hợp khẩn cấp phải cấp cứu ngay người bị nạn đồng thời có biện pháp ngăn ngừa xảy ra sự cố tiếp theo và trường hợp này được phép tháo dỡ thu dọn hiện trường nhưng phải tiến hành chụp ảnh, hoặc quay phim, ghi hình thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu để phục vụ công tác điều tra sự cố sau này; Sự cố phải được xác định đúng nguyên nhân và phải có biện pháp khắc phục triệt để;

Tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Về hồ sơ sự cố do Chủ đầu tư, Chủ quản lý sử dụng công trình lập bao gồm:

a) Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố

b) Tài liệu mô tả diễn biến sự cố

c) Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ, nguyên nhân gây ra sự cố

d) Các tài liệu về thiết kế, thi công liên quan

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần giám sát công trình xây dựng nhà xưởng hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

Dịch vụ giám sát thi công xây dựng công trình ICCI

Năng lực hoạt động của ICCI

Dịch vụ thiết kế nhà xưởng ICCI

Thẩm tra dự toán thẩm tra thiết kế công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế