Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Hoạt động kiểm định xây dựng từ năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%

15/03/2023

Hoạt động kiểm định xây dựng từ năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Chính phủ ban hành Nghị Định và Nghị Quyết, giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn mức thuế suất 8%  trong năm 2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Chính sách giảm thuế GTGT 8% chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022. Bắt đầu từ năm 2023, không còn được giảm thuế GTGT 8% nữa.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuy nhiên, xuất hiện một số trường hợp đặc biệt như dự án kiểm định xây dựng kéo dài từ năm 2022 sang đến năm 2023 mới được nghiệm thu công việc và tiến hành thanh toán.

Vậy Hợp đồng kiểm định xây dựng kéo dài từ năm 2022 sang đến năm 2023 thì áp dụng mức thuế GTGT là 8% hay 10%?

Thời điểm xác định thuế GTGT căn cứ theo điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì áp dụng với Hợp đồng tư vấn kiểm đinh xây dựng là thời điểm hoàn thành việc, nghiệm thu bàn giao không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Bên cạnh đó, thời điểm lập hóa đơn căn cứ theo điều 9 Thông tư 123/2020/NĐ-CP thì áp dụng với Hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng là thời điểm hoàn thành công việc, nghiệm thu, bàn giao không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp có thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện hợp đồng kiểm định xây dựng thì thời điểm lập hóa đơn cũng không phải là thời điểm thu tiền.

Tóm lại, năm 2023 nếu hoàn thành công việc kiểm định xây dựng mặc dù có thu tiền tạm ứng, đặt cọc hoặc trong quá trình thực hiện công việc thì mức thuế GTGT là 10%. Còn nếu hoàn thành công việc và nghiệm thu trong năm 2022 thì áp dụng mức thuế GTGT 8%.

Tham khảo thêm:

Mức thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng từ 01/01/2023 là bao nhiêu?