Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Giám sát thi công xây dựng - Nguyên tắc chung cần biết

11/04/2021

Giám sát thi công xây dựng là một công tác tiên quyết khi triển khai thi công một công trình xây dựng bất kỳ, mục đích để đảm bảo 4 yếu tố sau:

1. Đảm bảo chất lượng thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành.

2. Đảm bảo khối lượng thi công so với hợp đồng đã ký kết và theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

3. Đảm bảo tiến độ thi công đề ra.

4. Đảm bảo an toàn lao động trên công trường.

Kỹ sư giám sát thi công ICCI giám sát tại công trình

Hình ảnh kỹ sư giám sát thi công ICCI giám sát tại công trình

 

Các nguyên tắc chung cần biết trong quá trình giám sát thi công xây dựng:

- Chủ đầu tư có thể tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực (năng lực về tổ chức và cá nhân theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP )

- Nếu Chủ đầu tư không đủ điều kiện về năng lực giám sát thi công xây dựng thì có thể thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện.

- Chủ đầu tư cần bàn giao (có xác nhận của tư vấn thiết kế và chủ đầu tư) tối thiểu các tài liệu sau để đơn vị giám sát có căn cứ, cơ sở thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng:

+ Thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt.

+ Bảng liệt kê chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình (đã được phê duyệt của Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế)

+ Bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết của nhà thầu

- Công tác giám sát cần được thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

- Chủ đầu tư cần thông báo các bên về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát, để các bên có thể phối hợp, thống nhất ở công trường.

- Chủ đầu tư cần phê duyệt đề cương, phương pháp giám sát thi công xây dựng do đơn vị tư vấn giám sát lập để tư vấn giám sát có căn cứ thực hiện công việc.

- Đơn vị tư vấn giám sát cần có được các quyền cơ bản sau đây:

+ Có quyền tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế.

+ Từ chối nghiệm thu các công tác không đảm bảo về chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình

+ Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động trên công trường.

+ Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan.

Tham khảo thêm:

Giám sát thi công xây dựng công trình tiêu chí và tầm quan trọng cần có

Nhiệm vụ của đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Yêu cầu trách nhiệm và quyền hạn của tư vấn giám sát công trình

Quy trình tư vấn giám sát xây dựng

ICCI là đơn vị được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực, đủ điều kiện giám sát thi công các công trình đến hạng IICCI là đơn vị được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực, đủ điều kiện giám sát thi công các công trình đến hạng I

ICCI từng tham gia tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước như: Chung cư cao cấp Khải Hoàn, Doanh trại tiểu đoản cảnh sát đặc nhiệm, nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, Cao Ốc văn phòng Thép Toàn Thắng, Nhà xưởng công ty Capco Waishing, Công ty TNHH Dream Textile, Công ty Apparel Far Eastern, Công Ty TNHH Dệt May Kim Thành, Công ty TNHH Giầy Chingluh, Trường Việt Anh …

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua hotline 0903994577 nếu công trình của Quý khách hàng đang cần tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng

Năng lực hoạt động của ICCI

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế