Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy trình tư vấn giám sát xây dựng

11/04/2021

Chính vì vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng công trình mà quy trình tư vấn giám sát xây dựng cần được một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện một cách chặt chẽ với trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cùng những kỹ sư có trách nhiệm nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các dự án xây dựng lớn để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm túc và có trách nhiệm để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sai sót, sự cố xuất hiện khi thi công xây dựng nhằm đảm bảo công trình an toàn và đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất cho công tác nghiệm thu và sử dụng sau này. 

Nội dung quy trình tư vấn giám sát xây dựng

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công, bản vẽ hướng dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt và đối chiếu với công trình thi công thực tế tại hiện trường để phát hiện sớm các điểm sai sót, bất hợp lý còn tộn tại trong bản vẽ thiết kế, và đề xuất phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư khắc phục các hạn chế khiếm khuyết và đề xuất các phương án tối hưu hơn cho công trình.

- Giám sát, đánh giá năng lực của nhà thầu thi công, các kỹ sư, nhân công thiết bị máy móc dùng trong xây dựng.

- Lập kế hoạch triển khai công tác tư vấn giám sát xây dựng trên công trình dựa trên hồ sơ thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật, các quy trình tiêu chuẩn áp dụng trong ngày xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công các hạng mục xây dựng trên công trình, phương án tổ chức thi công của nhà thầu.

- Kiểm tra đánh giá chất lượng từng nguyên vật liệu xây dựng được đưa vào công trường thông qua các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng chuyên nghiệp và uy tín. Sử dụng đơn vị thứ 3 để thực hiện công tác kiểm định nhằm đảm bảo tính xác thực trong từng hạng mục thẩm định.

- Khi có bất cứ vật tư, thiết bị, máy móc nào được đưa vào công trình thì đơn vị tư vấn giám sát phải kiểm tra, xác nhận số lượng, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của từng loại thiết bị xây dựng trên công trình, kiểm tra toàn bộ nhân lực mà đơn vị thi công chính, nhà thầu phụ sử dụng trên công trình.

- Kiểm tra, đánh giá trình độ nhân công, tay nghề kỹ thuật, khả năng đáp ứng tiến độ công việc và chất lượng xây dựng.

-  Kiểm soát chất lượng nhân công, trình độ tay nghề để đảm bảo khả năng đáp ứng công việc cũng như chất lượng xây dựng công trình.

- Theo dõi và giám sát công tác đổ bê tông móng, cột và dầm móng.

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo dự án hòan thành đúng tiến độ, đề xuất các phương án hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và rút ngắn thời gian thi công.

- Quản lý chi phí giá thành xây dựng, theo dõi và tổng hợp tình hình trượt giá nguyên vật liệu xây dựng để kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nhằm điều chỉnh dự án phù hợp hơn.

- Lập báo cáo hàng tháng và báo cáo tổng kết công trình cho chủ đầu tư xây dựng

- Kiểm tra đánh giá chất lượng và thực hiện công tác nghiệm thu từng hạng mục trên công trình và toàn bộ công trình xây dựng.

 

Tư vấn kiểm định xây dựng