Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc

11/04/2021

Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng tiếp tục bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Bộ Xây dựng tiếp tục bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây cũng là một trong những nội dung về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh mà ngành xây dựng đang tập trung đẩy mạnh.

Trên tinh thần đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán… Đồng thời, Bộ thực hiện phân cấp mạnh và rà soát để kịp thời giải quyết các rào cản, khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định, quản lý dự án, điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Nhờ đó, năm 2019, Bộ Xây dựng rà soát, loại bỏ, đưa về tình trạng hết hiệu lực đối với dữ liệu dư thừa, trùng lặp hoặc đã hết hiệu lực thi hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Cụ thể là Bộ đã công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính quy hoạch, kiến trúc; đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình và Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Bộ Xây dựng đã chủ động triển khai, rà soát, đánh giá toàn diện việc cấp phép xây dựng. Trong đó có việc đánh giá các mô hình cấp phép mới đang phát huy hiệu quả để nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng hạng Chỉ số Cấp phép xây dựng năm 2019 tăng thêm 1 bậc./.