Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng là gì?

13/09/2023

Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng là hoạt động giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình xây dựng. Tư vấn giám sát được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Nội dung thực hiện tư vấn giám sát bao gồm:

- Giám sát về chất lượng: Kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công công trình so với thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

- Giám sát về khối lượng: Kiểm tra, xác định khối lượng công việc đã được thực hiện, khối lượng vật tư, vật liệu đã được sử dụng, khối lượng công việc hoàn thành, khối lượng công việc nghiệm thu;

- Giám sát về tiến độ: Kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công công trình so với tiến độ được phê duyệt;

- Giám sát về an toàn lao động và bảo vệ môi trường: Kiểm tra, đánh giá công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình;

- Tư vấn cho chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình.

Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình.

Quy trình Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng

Quy trình tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng được quy định tại Điều 12 của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 12 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xây dựng. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn tổ chức tư vấn giám sát

Chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn giám sát được thực hiện thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bước 2: Ký kết hợp đồng tư vấn giám sát

Sau khi lựa chọn được tổ chức tư vấn giám sát, chủ đầu tư và tổ chức tư vấn giám sát ký kết hợp đồng tư vấn giám sát. Hợp đồng tư vấn giám sát phải quy định rõ các nội dung sau:

 • Phạm vi, nội dung, thời gian, tiến độ thực hiện tư vấn giám sát;
 • Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư và tổ chức tư vấn giám sát;
 • Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán;
 • Các điều khoản khác có liên quan.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch giám sát thi công

Tổ chức tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát thi công theo quy định của pháp luật. Kế hoạch giám sát thi công phải xác định rõ các nội dung sau:

 • Phạm vi, nội dung giám sát;
 • Phương pháp giám sát;
 • Tần suất giám sát;
 • Phương thức phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Bước 4: Giám sát thi công

Tổ chức tư vấn giám sát thực hiện giám sát thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung giám sát bao gồm:

 • Giám sát về chất lượng: Kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công công trình so với thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;
 • Giám sát về khối lượng: Kiểm tra, xác định khối lượng công việc đã được thực hiện, khối lượng vật tư, vật liệu đã được sử dụng, khối lượng công việc hoàn thành, khối lượng công việc nghiệm thu;
 • Giám sát về tiến độ: Kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công công trình so với tiến độ được phê duyệt;
 • Giám sát về an toàn lao động và bảo vệ môi trường: Kiểm tra, đánh giá công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình;
 • Tư vấn cho chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình.

Bước 5: Lập báo cáo giám sát thi công

Tổ chức tư vấn giám sát lập báo cáo giám sát thi công theo quy định của pháp luật. Báo cáo giám sát thi công phải bao gồm các nội dung sau:

 • Kết quả giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình;
 • Đánh giá về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường của công trình;
 • Kiến nghị, đề xuất của tổ chức tư vấn giám sát đối với chủ đầu tư.

Bước 6: Bàn giao công trình

Tổ chức tư vấn giám sát bàn giao công trình cho chủ đầu tư sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành.

Quy trình tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường của công trình xây dựng.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

ICCI từng tham gia tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước như: Chung cư cao cấp Khải Hoàn, Doanh trại tiểu đoản cảnh sát đặc nhiệm, nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, Cao Ốc văn phòng Thép Toàn Thắng, Nhà xưởng công ty Capco Waishing, Công ty TNHH Dream Textile, Công ty Apparel Far Eastern, Công Ty TNHH Dệt May Kim Thành, Công ty TNHH Giầy Chingluh, Trường Việt Anh …

Tham khảo thêm:

Dịch vụ tư vấn giám sát công trình xây dựng

Năng lực hoạt động của ICCI

Dịch vụ thiết kế nhà xưởng ICCI

Thẩm tra dự toán thẩm tra thiết kế công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

Tiêu chí thực hiện của ICCI:

- Nhanh chóng.

- Trung Thực.

- Chuyên môn phù hợp.

- Đúng quy định.

Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia giám sát thi công công trình

- Là doanh nghiệp đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785 

- Là tổ chức được Bộ Xây Dựng Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng công nhận đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Đội ngũ kỹ sư ICCI được đào tạo chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia.

Hình ảnh kỹ sư giám sát thi công ICCI giám sát tại công trình

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế