Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế k...

đọc thêm

Cách xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

đọc thêm

Kiểm định xây dựng chất lượng kết cấu bảng quảng cáo ngoài trời (bill board)

Mục đích kiểm định xây dựng: Xác định chất lượng kết cấu hệ khung đỡ bảng quáng cáo, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn khi lắ...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng phục vụ nâng tầng, sửa chữa, cải tạo và lắp đặt thêm thiết bị đặt lên sàn

Mục đích kiểm định nhà xưởng: Kiểm tra chất lượng hiện trạng kết cấu công trình để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng sang trường mầm non, trường mẫu giáo, trường học, trung tâm anh ngữ

Mục đích kiểm định xây dựng nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu khi tiến hành chuyển...

đọc thêm

Hoạt động kiểm định xây dựng từ năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%

Hoạt động kiểm định xây dựng từ năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

đọc thêm