Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023....

đọc thêm

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái áp dụng đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt...

đọc thêm

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế k...

đọc thêm

Cách xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

đọc thêm

Kiểm định xây dựng chất lượng kết cấu bảng quảng cáo ngoài trời (bill board)

Mục đích kiểm định xây dựng: Xác định chất lượng kết cấu hệ khung đỡ bảng quáng cáo, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn khi lắ...

đọc thêm

Kiểm định nhà xưởng phục vụ nâng tầng, sửa chữa, cải tạo và lắp đặt thêm thiết bị đặt lên sàn

Mục đích kiểm định nhà xưởng: Kiểm tra chất lượng hiện trạng kết cấu công trình để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành...

đọc thêm