Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công ty TNHH New HaNam

Công trình: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công ty TNHH New HaNam

đọc thêm

Kiểm định chất lượng công trình nhà xe 5 tầng LIDECO

Công trình: Kiểm định chất lượng công trình nhà xe 5 tầng LIDECO

đọc thêm

Kiểm định lắp đặt năng lượng mặt trời trên Mái Kho Lạnh

Công trình: Kiểm Định Kết Cấu Khi Lắp Pin (Solar) Năng Lượng Mặt Trời Lên Mái Kho Lạnh

đọc thêm

Dự án thẩm tra thiết kế kết cấu lắp đặt năng lượng mặt trời nhà xưởng MaxPort Thái Bình

Công trình: Thẩm Tra Thiết Kế Kết Cấu Khi Lắp Đặt Tấm Năng Lượng Mặt Trời (Solar) Lên Mái Nhà Xưởng Maxport Thái Bình

đọc thêm

Dự án giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy TCE

Công trình: Giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy TCE

đọc thêm

Dự án kiểm định chất lượng xưởng may Phoenix

Công trình: Kiểm định chất lượng xưởng may Phoenix

đọc thêm