Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tóm tắt một số nội dung trong sách How to Design Concrete Structures using Eurocode 2

11/12/2023

Cuốn sách "How to Design Concrete Structures using Eurocode 2" của tác giả Michael A. Neville cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguyên tắc cơ bản của thiết kế kết cấu bê tông, không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn thực hành cho người đọc. Cuốn sách được chia thành 10 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể.

1. Giới thiệu về Eurocodes

Eurocodes là một hệ thống tiêu chuẩn châu Âu quy định cách thiết kế kết cấu cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng. 

2. Bắt đầu

Chương này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về Eurocodes.

3. Sàn

Chương này thảo luận về thiết kế sàn theo Eurocodes.

4. Dầm

Chương này thảo luận về thiết kế dầm theo Eurocodes.

5. Cột

Chương này thảo luận về thiết kế cột theo Eurocodes.

6. Hệ thống móng

Chương này thảo luận về thiết kế hệ thống móng theo Eurocodes. 

7. Sàn phẳng

Chương này thảo luận về thiết kế sàn phẳng theo Eurocodes. 

9. Tường chắn

Chương này thảo luận về thiết kế tường chắn theo Eurocodes. 

10. Chi tiết kết cấu

Chương này thảo luận về các yêu cầu về chi tiết kết cấu theo Eurocodes. 

11. BS 8500 cho kết cấu công trình

Chương này thảo luận về tiêu chuẩn BS 8500, một tiêu chuẩn bổ sung của Vương quốc Anh cho Eurocodes. 

Xem chi tiết và tải "How to Design Concrete Structures using Eurocode 2" tại đây