Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Những công trình nào cần được thẩm tra thiết kế xây dựng?

Theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, các công trình xây dựng sau đây phải được thẩm tra thiết kế xây dựng:

đọc thêm

Những trường hợp nào cần thực hiện công tác Thí nghiệm kiểm định xây dựng

Thí nghiệm kiểm định xây dựng là một hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn...

đọc thêm

Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế

Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế được quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...

đọc thêm

Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng là gì?

Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng là hoạt động giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá...

đọc thêm

Thí nghiệm vật liệu xây dựng - Yếu tố tiên quyết tạo nên chất lượng công trình xây dựng

Thí nghiệm vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng áp dụng với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông...

đọc thêm

Có bao nhiêu loại thí nghiệm trong quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng?

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững của các công trình. Theo Nghị...

đọc thêm