Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Nội dung tư vấn giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình

11/04/2021

Công tác trắc địa trong xây dựng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình khảo sát và xây dựng góp phần định hướng, kiểm tra và đảm bảo qua trình xây dựng được tiến hành theo đúng bản vẽ thiết kế, chất lượng theo ký kết giữa nhà thầu và Chủ đầu tư.

ICCI thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng

ICCI thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng

Vậy làm sao để đảm bảo công tác trắc địa được thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật và quy định đòi hỏi người thực hiện phải có tay kinh nghiệm và tay nghề vững vàng mà còn đòi hỏi phải có công tác kiểm tra, giám sát đúng kỹ thuật và quy trình:

1. Công tác chuẩn bị:

Trước khi tiến hành công việc giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình, người giám sát bắt buộc phải tiến hành kiểm tra các nội dung sau:

- Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện khởi công cần thiết của nhà thầu theo quy định của Luật Xây dựng.

- Kiểm tra năng lực thông tin cá nhân từng người trong đội trắc địa thi công xây dựng đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ các thiết bị thi công, nguồn gốc và chất lượng mà nhà thầu đưa vào phục vụ công tác thi công.

- Kiểm tra và giám sát quy trình quản lý chất lượng công trình của thầu thi công.

- Yêu cầu trình bày quy trình, phương án kỹ thuật, phương pháp đo và phương án xử lý tình huống cần thiết trước khi tiến hành công việc.

- Giám sát và kiểm tra thông tin máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng có đảm bảo kỹ thuật chất lượng hay không.

Sau khi nhà thầu đã đủ điều kiện thi công, cho tiến hành triễn khai công việc và giám sát quá trình thi công theo một số nội dung:

2. Nội dung giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình theo từng công việc cụ thể:

a. Công tác đo vẽ bản đồ địa hình

-  Kiểm tra diện đo vẽ, độ chính xác của mạng khống chế, và các tính toán bình sai.

-  Kiểm tra xác suất các điểm đo vẽ và chất lượng đo vẽ bản đồ.

-  Các yêu cầu kỹ thuật của công tác đo đạc bản đồ địa hình cần tuân theo các quy phạm hiện hành.

b. Tư vấn Giám sát công tác Trắc địa Công trình

- Kiểm tra vị trí, số lượng, chất lượng mốc và số liệu cao tọa độ chính thức của các mốc chuẩn, mốc chỉ giới, mốc hệ trục công trình. Thường xảy ra trường hợp mốc bị mất, bị phá hỏng không đủ độ chính xác hoặc bị tẩy xóa số liệu.

-  Kiểm tra xác xuất độ chính xác một số mốc bằng máy riêng.

-  Cùng nhà thầu thi công rà soát lại xem hệ mốc chuẩn công trình đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, chính xác về số liệu gốc làm cơ sở để định vị và kiểm tra các hạng mục và chi tiết công trình trong và sau quá trình thi công và lập báo cáo về hệ mốc và trục công trình.

c. Công tác định vị và đo đạc các hạng mục công trình xây dựng.

- Kiểm tra xác suất theo định kỳ về vị trí và cốt cao các hạng mục và chi tiết kết cấu cần thiết.

- Chủ động đề xuất hướng giải quyết và kết hợp cùng nhà thầu gải quyết các sự cố kỹ thuật trong phạm vi quyền hạn và quy định kỹ thuật.

- Yêu cầu bên nhà thầu định kỳ cung cấp số liệu kết quả đo đạc theo tiến độ và định kỳ lập báo cáo về công việc, tiến độ và sự cố (nếu có) với Chủ đầu tư

d. Quan trắc chuyển vị công trình (nhà, đất đắp, nén tĩnh cọc, bàn nén tĩnh).

- Kiểm tra vị trí, số liệu và tính ổn định mốc chuẩn cơ sở và lưới mốc quan trắc lún.

- Kiểm tra độ chính xác thiết bị và sử dụng thiết bị riêng độc lập kiểm tra xác suất và so sánh kết quả.

- Yêu cầu nhà thầu định kỳ cung cấp báo cáo kết quả công việc và tiến độ, so sánh đôi chiếu với biểu tiến độ theo dõi riêng.

- Định kỳ lập báo cáo công việc và tiến độ cung cấp Chủ đầu tư.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng

Năng lực hoạt động của ICCI

 

Người viết: KSXD. Bùi Thanh Xô

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế